• +48 502 21 31 22

Duża rotacja pracowników wyzwaniem dla branży spożywczej

Pracownicy z Ukrainy stanowią 91,2% wszystkich zatrudnionych w branży spożywczej, z czego 79,3% to kobiety.

Duża rotacja pracowników wyzwaniem dla branży spożywczej

Branża spożywcza to szeroki dział gospodarki, obejmujący zarówno m.in. produkcję mleczną, słodyczy, zup, a także świeże owoce, warzywa, pieczarki i mrożonki. Sezon do pracy w tym sektorze trwa cały rok. Największym wyzwaniem w rekrutacji jest tutaj duża rotacja pracowników – średni czas pracy to 5 miesięcy – wynika z najnowszego raportu Centrum Analitycznego Gremi Personal.

Autorzy raportu wskazali, że w branży spożywczej "pracodawcy powinni rekompensować trudne warunki pracy poprzez podniesienie zarobków, co zwiększyłoby stabilność zatrudnienia". – Popyt na żywność jest non stop, a benefity w postaci wyżywienia już nie wystarczają – skomentował Damian Guzman, zastępca dyrektora generalnego Gremi Personal. Dodał, że wiele zależy tu także od samego pracownika, bo "przeciętne wynagrodzenie w tej branży jest takie same w innych".

Branża spożywcza to w portfolio Gremi Personal ok. 20% z ponad 20 tys. zatrudnianych pracowników z zagranicy rocznie. Przeciętny pracownik to kobieta z Ukrainy – w każdym przedziale wiekowym jest ich od ponad 2/3 ogółu zatrudnionych. Pozostałe narodowości to: białoruska (4,7%), mołdawska (3,1%), gruzińska (0,8%) i litewska (0,2%). Pracownicy z Ukrainy stanowią 91,2% wszystkich zatrudnionych w branży spożywczej, z czego 79,3% to kobiety. W innych grupach narodowych przeważają mężczyźni – od 60,9% wśród Białorusinów do 73,3% Mołdawian. Młodzi ludzie bez kwalifikacji pracy szukają najczęściej w sektorze HoReCa, ale też chętniej przekwalifikowują się i zdobywają nowe umiejętności, jak np. uprawnienia UDT potrzebne w logistyce i e-commerce.

Wzrost zatrudnienia kobiet z Ukrainy o prawie 50% jest bezpośrednio związany z wybuchem rosyjskiej wojny i rekordowej liczny uchodźców, którzy przybyli do Polski w 2022 r., głównie matek z dziećmi i osobami zależnymi jak seniorzy czy osoby z niepełnosprawnością. Takie realia niejako wymusiły na pracodawcach zastosowanie rozwiązań, które pozwoliłyby kobietom w większym stopniu na uczestniczenie w tym segmencie rynku. Jednym z takich instrumentów było podzielenie pracy na dwie, a nawet trzy zmiany. – Tysiące kobiet, które przybyło do Polski jako uchodźczynie Ukrainy, wcześniej pracowały w przemyśle spożywczym. Ukraina jest jednym z największych producentów tej branży w Europie, tam w tym sektorze pracują głównie ludzie 40+ – wskazał Damian Guzman, dodając, że dwa lata temu liczba kobiet z Ukrainy pracujących w branży spożywczej wynosiła 58,3%.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka