• +48 502 21 31 22

Dojazd do pół w Strzybniku zmodernizowany

Prace polegały na wymianie warstw bitumicznych jezdni, utwardzeniu poboczy i zjazdów oraz odtworzeniu oznakowania poziomego.

Dojazd do pół w Strzybniku zmodernizowany

Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda wraz z Wójtem Gminy Rudnik Piotrem Rybką wizytowali kolejną ważną inwestycję na terenie gminy. Tym razem zadanie obejmowało modernizację kilometrowego odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3503S do ul. Parkowej w Strzybniku wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych. Chodzi głównie o wymianę warstw bitumicznych jezdni, utwardzenie poboczy i zjazdów oraz odtworzenie oznakowania poziomego.

Wartość umowy to ponad 500 tys. zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego na 2023 r. przeznaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (przyznane dofinansowanie to 210 tys. zł) oraz środków z Funduszu Leśnego (dofinansowanie to 303,5 tys. zł).

fot. Starostwo Powiatowe
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka