• +48 502 21 31 22

Roczna ocena jakości powietrza w woj. śląskim. "Poprawa jest ogromna"

Na terenie całego województwa nie została przekroczona norma średnioroczna pyłu zawieszonego PM10 wynosząca 40 µg/m³.

Roczna ocena jakości powietrza w woj. śląskim. "Poprawa jest ogromna"

Roczna ocena jakości powietrza za 2022 r. przyniosła na terenie woj. śląskiego najlepsze wyniki w historii pomiarów. Ponadto w bieżącym roku zanotowano dotąd tylko dwa dni z przekroczeniem poziomu alarmowego.

Jak wyjaśnił naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu w Katowicach GIOŚ Andrzej Szczygieł, jednym z podstawowych zadań inspektoratu jest wykonywanie rocznych ocen jakości powietrza. Wykonuje się je w strefach w cyklach rocznych. ˜– Ocena za 2022 r. wykazała na terenie woj. śląskiego najlepszą jakość powietrza w historii pomiarów – wskazał. Poparł to danymi dotyczącymi m.in. pyłu zawieszonego PM10. Na terenie całego województwa nie została przekroczona jego norma średnioroczna wynosząca 40 µg/m³.

Andrzej Szczygieł poinformował, że pod względem pyłu zawieszonego PM2,5 znaczna część woj. śląskiego wyszła już ze stref z przekroczeniami. W 2022 r. nie została przekroczona bardziej rygorystyczna norma 20 µg/m³. Jeszcze kilka lat temu obowiązywała norma PM2,5 25 µg/m³. – Na wszystkich stacjach pomiarowych jakości powietrza woj. śląskiego zmniejszyła się liczba dni z dobowymi przekroczeniami pyłu zawieszonego PM10, dla którego norma określona jest na 50 mikrogramów na metr sześcienny. Myślę, że najważniejszą informacją pod kątem pozytywów związanych z poprawą jakości powietrza, mających bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, to zmniejszenie się liczby dni z przekroczeniami tzw. stanów alertowych, czyli poziomu informowania i poziomu alarmowego – podkreślił.

Zmniejszyły się również maksymalne wartości stężenia pyłu zawieszonego w ujęciu średniodobowym. W 2017 r. najwyższe stężenie średniodobowe pyłu zawieszonego PM10 dochodziło do wartości 860 µg/m³, podczas gdy w 2022 r. maksymalne zmierzone stężenie w tym ujęciu doszło do 208 µg/m³.

Andrzej Szczygieł podkreślił, że w 2023 r. zanotowano dotąd tylko dwa dni z przekroczeniem poziomu alarmowego, a najwyższa średniodobowa wartość dla pyłu zawieszonego PM10 w woj. śląskim wyniosła 202 µg/m³. – Poprawa jest ogromna, nie ma żadnej wątpliwości. Jednak występowanie przekroczeń, szczególnie tych najbardziej niebezpiecznych norm związanych z poziomem alarmowym, wskazuje, że programy na rzecz poprawy ochrony środowiska, a szczególnie poprawy powietrza, muszą być nadal intensywnie realizowane – podsumował.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka