• +48 502 21 31 22

870 mln zł na inwestycje drogowe w Subregionie Zachodnim

Przewidziany do naprawy jest odcinek drogi wojewódzkiej w Jankowicach. Do realizacji przeznaczona jest także północno-zachodnia obwodnica Raciborza.

870 mln zł na inwestycje drogowe w Subregionie Zachodnim

2,5 mld zł do 2024 r. wyda Województwo Śląskie na inwestycje drogowe, w tym naprawy i modernizacje. To największa tak wydatkowana kwota w całej historii samorządu województwa. Jedne z największych inwestycji zostały przeprowadzone w Subregionie Zachodnim – tylko tam na zadania drogowe wydano 870 mln zł.

Subregion Zachodni został objęty w aktualnej kadencji samorządu województwa szerokim frontem inwestycji drogowych, w tym zakończoną budową obwodnicy Raciborza w ramach Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do skrzyżowania z istniejącą DW 935 i ul. Piaskową w Raciborzu. Projekt zrealizowano w obecnej kadencji samorządu, w latach 2019–2022. W efekcie powstał odcinek o długości 7,74 km. Wartość zadania to 274,7 mln zł. Drugą istotną inwestycją jest zakończona przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 919 w Raciborzu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 933 w Rzuchowie.

Jesienią ubiegłego roku przeprowadzono remont DW 919 w Szymocicach. Na długości 1400 m nawierzchnia drogi została sfrezowana. Ułożone zostały dwie warstwy bitumiczne: wiążąca o grubości 8 cm i ścieralna o grubości 4 cm. Ponadto naprawiono pobocza i wymalowano nowe oznakowanie poziome. Koszt tych prac wyniósł 2,5 mln zł. Obecnie trwają także remont dróg wojewódzkich w ramach przedsięwzięcia nazwanego „Naprawa nawierzchni dróg wojewódzkich Województwa śląskiego po okresie zimowym z podziałem na dwie części: Część A DW 491, DW 784, DW 790, DW 794, DW 901, DW 492; Część B: DW 417, DW 425, DW 919, DW 921, DW 924, DW 938.”

W ramach planowanych prac przewidziany do naprawy jest odcinek drogi wojewódzkiej nr 919 zlokalizowana jest w miejscowości Jankowice-Rudy w km 16+600 do km 18+100. 28 sierpnia ogłoszono przetarg na naprawy kolejnych odcinków na DW 425, 921 i 919. Koszt to nieco ponad 3,1 mln zł brutto. Do realizacji przeznaczona jest także północno-zachodnia obwodnica Raciborza. Opracowanie dokumentacji projektowej potrwa do 2025 r., a prace budowlane powinny zakończyć się do końca 2027 r. Szacowana wartość realizacji czterokilometrowego odcinka to 120 mln zł. W ciągu DW nr 421 ma powstać również most nad rzeką Odrą. Szacunkowa wartość zadania to 350,9 mln zł, długość odcinka to 2,8 km. Planowany czas zakończenia inwestycji to pierwszy kwartał 2027 r.

fot. Tomasz Żak/UMWS
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka