• +48 502 21 31 22

Będą dodatkowe opłaty za plastikowe kubki i pudełka

Opłata w wysokości 25 gr doliczana będzie m.in. w przypadku pojemników, w których umieszczana jest żywność przeznaczona do bezpośredniego spożycia na miejscu lub na wynos.

Będą dodatkowe opłaty za plastikowe kubki i pudełka

Od przyszłego roku w życie mają wejść dodatkowe opłaty za plastikowe pojemniki na żywność. Do każdego jednorazowego kubka z tworzywa sztucznego doliczone zostanie 20 gr, a do pudełka 25 gr.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych to konsekwencja noweli ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, która wdraża do polskich przepisów unijne ograniczenia dotyczące stosowania jednorazowego plastiku i wycofania niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży. Określiła ona bodźce ekonomiczne, które mają wpłynąć na ograniczenie stosowania produktów z tworzyw sztucznych oferowanych klientom, takich jak kubki na napoje z pokrywkami i wieczkami oraz pojemniki na żywność, w tym pojemniki typu fast food. Ustawa określiła opłatę w wysokości maksymalnie 1 zł za niektóre produkty jednorazowe, które będą wydawane klientom. Zgodnie z opublikowanym projektem stawki za wydawane klientom jednorazowe plastikowe kubki czy pojemniki na żywość będą niższe.

W przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek, będzie to 20 gr. Opłata w wysokości 25 gr doliczana będzie z kolei w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos, zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie. Dotyczyć to będzie również pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia.

Nowe opłaty będą pobierane przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne, którzy wydają klientom-użytkownikom końcowym produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Opłata będzie pobierana również przez przedsiębiorców, którzy sprzedają napoje lub żywność za pośrednictwem urządzeń vendingowych.

Opublikowano również drugi projekt rozporządzenia dotyczący stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz utworzenia i utrzymania publicznych systemów zbierania tych odpadów. Stawka corocznej opłaty na pokrycie kosztów zbierania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, w tym na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania tych systemów, transportu tych odpadów i ich przetwarzania, a także uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów wyniesie 20 gr za 1 kg pojemników na żywność, paczek i owijek wykonanych z elastycznych materiałów zawierających żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia z paczki lub owijki bez żadnej dalszej obróbki, pojemników na napoje o pojemności do trzech litrów, kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek, lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

Opłata w wysokości 1 gr odnosić się będzie do sztuki wyrobów tytoniowych z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtrów zawierających tworzywa sztuczne sprzedawanych do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi. Taka sama stawka dotyczyć będzie również chusteczek nawilżanych, to jest uprzednio nawilżonych chusteczek przeznaczonych do higieny osobistej i uprzednio nawilżonych chusteczek do użytku domowego, balonów, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań, które to balony nie są rozprowadzane wśród konsumentów.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka