Wybór formy opodatkowania - termin

Początek roku dla przedsiębiorców to również czas na podjęcie decyzji o wyborze formie opodatkowania z działalności gospodarczej na cały rok 2023. Zgodnie z przepisami decyzję o formie opodatkowania należy wybrać do 20 następującego miesiąca po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyskał pierwszy przychód/dochód. I tak jeżeli pierwszy przychód/dochód przedsiębiorca uzyskał w styczniu 2023 to wybór formy opodatkowania należy dokonać do 20 lutego 2023.

Dodatkowo - wyjątkowo - w tym roku przedsiębiorcy mogą dokonać wyboru formy opodatkowania wstecz za rok 2022. Jeżeli w roku 2022 przedsiębiorca był opodatkowany na zasadach podatku liniowego lub zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, to z początkiem roku 2023 będzie mógł wybrać również formę opodatkowania wstecz. Taką możliwość dają przedsiębiorcą przepisy wprowadzone w  lipcu 2023r. Przedsiębiorcy więc powinni dokonać analizy swoich przychodów i kosztów i zdecydować jak rozliczą się docelowo za rok 2022 oraz jaką formę opodatkowania wybiorą na cały 2023r. Pamiętać należy, że zmiana formy opodatkowania dla określonej grupy przedsiębiorców mija z dniem 2 maja 2023 jednak jeżeli przedsiębiorca złożył wcześniej rozliczenie za rok 2022 to możliwość ta zakończyła się z data złożenia zeznania.