• +48 502 21 31 22

Rosną składki ZUS dla przedsiębiorców

Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od stosowanej przez podatnika formy opodatkowania. Wpływ na nią ma również minimalne wynagrodzenie oraz przeciętna płaca z IV kwartału poprzedniego roku.

Rosną składki ZUS dla przedsiębiorców

Składka zdrowotna od 1 lutego 2023 r. dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem wzrośnie o min. 40 zł miesięcznie i wyniesie co najmniej 376,16 zł. Minimalna składka zdrowotna na 2023 r. będzie wynosić 314,10 zł.

Wysokość składki uzależniona jest od stosowanej przez podatnika formy opodatkowania. Wpływ na nią ma również minimalne wynagrodzenie oraz przeciętna płaca z IV kwartału poprzedniego roku. Dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem jest liczona w trzech progach, a jej podstawę w 2023 r. stanowi przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał 2022 r.

Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców wynosi 9% podstawy opodatkowania. Progi są wyznaczane w zależności od rocznego przychodu: do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia, od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia oraz powyżej 300 tys. zł. – 180% przeciętnego wynagrodzenia. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny średnie wynagrodzenie za IV kwartał 2022 r. w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6965,94 zł. W konsekwencji, jak wyliczył Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFakt.pl, wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców w 2023 r. wzrośnie o 40,22 zł, 67,04 zł lub 120,67 zł miesięcznie i wyniesie (w zależności od rocznego przychodu): do 60 tys. zł – 376,16 zł, od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 626,93 zł oraz powyżej 300 tys. zł – 1128,48 zł

Wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się na skali podatkowej stanowi 9% dochodu. Dla podatku liniowego jest to 4,9%, ale wysokość składki nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Jego wysokość na pierwszy dzień roku składkowego, czyli 1 lutego, wyniesie 3490 zł. W konsekwencji minimalna składka zdrowotna na 2023 r. będzie wynosić 314,10 zł. Rok składkowy dla skali podatkowej i podatku liniowego jest liczony od 1 lutego do 31 stycznia. Minimalna składka zdrowotna za styczeń 2023 r. wynosi więc 270,90 zł. Od 1 lutego 2023 r. wysokość składki zdrowotnej wzrośnie minimum o 43,20 zł miesięcznie.

Dodatkowo dla podatników rozliczających się metodą podatku liniowego wzrośnie kwota do odliczenia/zaliczenia w koszty uzyskania przychodu zapłaconej składki zdrowotnej w 2023 r. z 8700 zł do 10200 zł.

Jak podkreśla Piotr Juszczyk, składka zdrowotna jest opłacana nie tylko przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Zryczałtowaną składkę, czyli niezmienną przez cały rok, płacą również: właściciele jednoosobowych spółek z o.o. – 626,93 zł, współwłaściciele spółek komandytowych (komplementariusz / komandytariusz) – 626,93 zł, twórcy i artyści (o ile nie jest to ich przedmiotem działalności) – 626,93 zł, podatnicy rozliczający się na Karcie podatkowej – 314,10 zł oraz osoby współpracujące – 470,20 zł.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka