• +48 502 21 31 22

Nawet milion gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem

Z uwagi na silną zależność światowej produkcji gospodarczej od przyrody załamanie ekosystemów i zanik bioróżnorodności będzie miał daleko idące konsekwencje gospodarcze i społeczne.

Nawet milion gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem

Utrata różnorodności biologicznej, ekstremalne zjawiska pogodowe czy fiasko w walce ze zmianami klimatycznymi są postrzegane jako jedne z głównych globalnych zagrożeń w ciągu najbliższej dekady. Piszą o tym ekonomiści w raporcie „Global Risks Report 2023” opublikowanym podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Analiza ta identyfikuje dziesięć głównych zagrożeń, z jakimi świat będzie musiał zmierzyć się w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Są to: niepowodzenie w łagodzeniu zmian klimatycznych, niepowodzenie w adaptacji do zmian klimatu, klęski żywiołowe i ekstremalne zjawiska pogodowe, utrata różnorodności biologicznej i załamanie ekosystemów, niezamierzona migracja na dużą skalę, kryzys zasobów naturalnych, erozja spójności społecznej i polaryzacja społeczna, szeroko rozpowszechniona cyberprzestępczość i brak bezpieczeństwa w sieci, konfrontacja geo-ekonomiczna oraz zdarzenia związane ze szkodami środowiskowymi na dużą skalę.

Ponad połowa dotyczy więc środowiska przyrodniczego, a kryzys bioróżnorodności zajmuje czwarte miejsce. – Obciążenie dla naturalnych ekosystemów będzie rosło, biorąc pod uwagę ich wciąż niedocenianą rolę w gospodarce światowej i ogólnym zdrowiu planety. Utrata przyrody i zmiana klimatu są ze sobą nierozerwalnie związane – niepowodzenie w jednej sferze kaskadowo wpłynie na drugą. Bez znaczącej zmiany polityki lub inwestycji wzajemne oddziaływanie między zmianami klimatu, utratą różnorodności biologicznej, bezpieczeństwem żywnościowym i zużyciem zasobów naturalnych przyspieszy załamanie ekosystemu, zagrożenie dla dostaw żywności i środków do życia w gospodarkach wrażliwych na zmiany klimatu, wzmocni skutki klęsk żywiołowych i ograniczy dalsze postępy w łagodzeniu skutków zmian klimatu – ostrzegają autorzy raportu. Dodają, że z uwagi na silną zależność światowej produkcji gospodarczej od przyrody załamanie ekosystemów i zanik bioróżnorodności będzie miał daleko idące konsekwencje gospodarcze i społeczne.

Szacuje się, że 40 bln euro, czyli ponad połowa światowego PKB, zależy od przyrody. Tymczasem jak wynika z raportu „Living Planet Report 2022”, od 1970 r. liczebność populacji dzikich zwierząt zmalała średnio o 69%, a szacunki naukowców wskazują, że obecnie nawet milion gatunków roślin i zwierząt na całym świecie zagrożonych jest wyginięciem.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka