• +48 502 21 31 22

Polskie firmy ograniczają emisję gazów cieplarnianych

Firmy z regionu Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej planowały więcej inwestycji w 2022 r. niż w 2021 r. Jednym z impulsów była pandemia, która skłoniła firmy do większej cyfryzacji, opracowywania nowych produktów i skracania łańcuchów dostaw.

Polskie firmy ograniczają emisję gazów cieplarnianych

Większość firm z regionu Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej podejmuje działania w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Jest to widoczne zwłaszcza w Rumunii, Polsce i Bułgarii.

Jak wynika z raportu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pomimo spodziewanego pogorszenia się warunków biznesowych firmy z regionu Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE) planowały więcej inwestycji w 2022 r. niż w 2021 r. Jednym z impulsów była pandemia, która skłoniła firmy do większej cyfryzacji, opracowywania nowych produktów i skracania łańcuchów dostaw. 67% ankietowanych firm twierdzi, że korzysta z co najmniej jednej zaawansowanej technologii cyfrowej. To nieco mniej niż Stany Zjednoczone (71%) i średnia krajów Unii Europejskiej (69%). 27% przedsiębiorstw w CESEE zamierza nadać innowacyjności priorytet w ciągu trzech najbliższych lat, co jest wynikiem wyższym od unijnego (24%) i amerykańskiego (21%).

Około połowa firm zgłosiła, że zmiana klimatu wpływa na ich działalność, a jedna na dziesięć potwierdziła poważny wpływ. Jednak tylko 1/3 z nich poprawiła odporność na fizyczne zagrożenia związane ze zmianą klimatu. Podano, że 39% firm w Rumunii i 40% w Estonii poprawiło swoją odporność, gdy na Węgrzech odsetek tych firm był najmniejszy (21%). Zwrócono uwagę, że większość firm podejmuje działania w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza w Rumunii (93%), Polsce (90%) i Bułgarii (70%).

– Polscy przedsiębiorcy są w ścisłej czołówce firm w regionie CESEE, które inwestują w innowacje oraz w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych. To bardzo pozytywna wiadomość zarówno dla gospodarki, jak i dla klimatu. EBI, jako bank klimatu UE, będzie nadal wspierać MŚP, by przedsiębiorstwa, pomimo utrudnionych warunków, mogły kontynuować zieloną transformację w tym sektorze" – skomentowała wiceprezes EBI prof. Teresa Czerwińska.

Raport pokazał też, że przedsiębiortswa w CESEE pozostawały zorientowane na eksport i handel międzynarodowy, ale borykały się z zakłóceniami w handlu. 94% firm produkcyjnych i 79% dużych firm potwierdziło udział w handlu międzynarodowym. 4/5 badanych podmiotów doświadczyło zakłóceń w handlu od 2021 r., a prawie połowa stwierdziła, że zarówno wojna w Ukrainie, jak i COVID-19 utrudniają im działalność. Interwencja tych firm w celu złagodzenia zakłóceń była wyższa niż średnia UE – 45% w porównaniu do 37%. W celu dywersyfikacji ryzyka 63% przedsiębiorstw w regionie CESEE zgłosiło zwiększenie liczby partnerów handlowych.

70% finansowania firm w CESEE stanowiło finansowanie wewnętrzne, 25% zewnętrzne, a 4% finansowanie z poziomu grupy kapitałowej. 45% badanych podmiotów, które zainwestowały w ostatnim roku obrotowym, sfinansowało przynajmniej część swoich inwestycji z użyciem środków zewnętrznych. Podobnie jak w UE, udział ten znacznie się obniżył, zwłaszcza wśród dużych firm – spadek z 59% do 46%, oraz wśród firm z sektora produkcyjnego spadek wyniósł z 56% do 43%. 34% firm w CESEE korzystających z finansowania zewnętrznego otrzymała granty – to znacznie więcej niż średnia unijna – 21%. Utrzymał się 9% udział firm z ograniczeniami finansowymi, co było poziomem takim samym, jak w 2021 r. i wyższym od 6% średniej unijnej.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka