• +48 502 21 31 22

Linia kolejowa z Kędzierzyna-Koźla do granicy z Czechami przejdzie remont

Na 54 km trasie planowana jest wymiana torów i sieci trakcyjnej, aby zwiększyć prędkości pociągów ze 120 do 160 km/h dla składów pasażerskich i do 120 km/h dla towarowych.

Linia kolejowa z Kędzierzyna-Koźla do granicy z Czechami przejdzie remont

Będzie dokumentacja do wykonania prac, które zwiększą dostęp do kolei z nowych przystanków w Raciborzu oraz stacji Kędzierzyn-Koźle, Racibórz i Chałupki. To krok do skrócenia podróży w stronę granicy z Czechami. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na projektowanie linii Kędzierzyn-Koźle – Chałupki. Wartość opracowania to 26 mln zł. Projekt ubiega się o dofinansowanie z europejskiego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Chodzi o prace projektowe w ramach zadania „Prace na linii kolejowej E 59, odcinek Kędzierzyn-Koźle – Chałupki – dokumentacja projektowa”. To pierwszy krok, który poprzedza prace budowlane. Ostatecznym efektem mają być sprawniejsze podróże i przewozy towarów od Kędzierzyna-Koźla w stronę Chałupek i granicy z Czechami.

Dostęp do kolei zwiększy budowa nowych przystanków: Racibórz Ostróg i Racibórz Fabryczny. Na podstawie projektu możliwa będzie przebudowa stacji Kędzierzyn-Koźle, Racibórz i Chałupki. Perony mają być dostosowane do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Projekt to przygotowanie prac budowlanych. Na 54 km trasie planowana jest wymiana torów i sieci trakcyjnej, aby zwiększyć prędkości pociągów ze 120 do 160 km/h dla składów pasażerskich i do 120 km/h dla towarowych.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na wybór kolei jako ekologicznego i konkurencyjnego środka transportu. Dzięki kontynuacji inwestycji na tory będą mogły wyjechać dłuższe pociągi towarowe, do 750 m. Przebudowa obiektów inżynieryjnych umożliwi też przejazdy cięższym składom, co zwiększy efektywności kolejowego transportu. Więcej towarów szybciej i sprawniej wyjedzie z woj. opolskiego i śląskiego w stronę granicy z Czechami.

Wartość umowy na opracowanie dokumentacji projektowej to 26 mln zł. Zakończenie prac projektowych planowane jest w II kwartale 2024 r. W kolejnych latach, po zapewnieniu finansowania, planowana jest realizacja robót budowlanych. Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską z instrumentu „Łącząc Europę”. 

fot. arch. red.
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka