• +48 502 21 31 22

Konsultacje dotyczące środków na działania proekologiczne w Raciborzu

Raciborska Izba Gospodarcza zaprasza na bezpłatne spotkanie dotyczące wszystkich dostępnych środków publicznych będących w gestii WFOŚiGW w Katowicach i nie tylko.

Konsultacje dotyczące środków na działania proekologiczne w Raciborzu

Raciborska Izba Gospodarcza zaprasza na bezpłatne konsultacje pod nazwą „Działania proekologiczne ze wsparciem środków publicznych – oferta WFOŚiGW w Katowicach i innych podmiotów publicznych dla osób fizycznych i prawnych na poprawę efektywności energetycznej (EE) i odnawialne źródła energii (OZE).” W spotkaniu będą mogli wziąć udział mieszkańcy Raciborza, przedsiębiorcy, odbiorcy instytucjonalni oraz przedstawiciele administracji publicznej.

Tematem będą środki przeznaczone na działania związane z poprawą efektywności energetycznej i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Konsultantami będą specjaliści z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konsultacje odbędą się 29 listopada w godz. od 9:00 do 13:00 w siedzibie Raciborskiej Izby Gospodarczej przy ul. Stefana Batorego 7/1 I piętro. Organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia: [email protected]

fot. pixabay.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka