• +48 502 21 31 22

Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju bardziej atrakcyjny

Główna część inwestycji będzie polegała na rozszerzeniu wcześniej powstałej strefy wypoczynku. Zagospodarowanie terenu OWN-u obejmuje przebudowę istniejącego pawilonu wraz z adaptacją pomieszczeń zaplecza.

Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju bardziej atrakcyjny

Już niedługo strefa wypoczynku w Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna. Prace polegające na odbudowie i doprowadzeniu do świetności terenu OWN są prowadzone etapowo i ciągle trwają. Aktualnie są prowadzone działania związane z montażem urządzenia zabawowego dla dzieci niepełnosprawnych. Główna część inwestycji będzie polegała na rozszerzeniu wcześniej powstałej strefy wypoczynku. Zagospodarowanie terenu OWN-u obejmuje przebudowę istniejącego pawilonu wraz z adaptacją pomieszczeń zaplecza, które będą przeznaczone pod najem lub dzierżawę na prowadzenie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej.

W ramach inwestycji będą prowadzone prace ziemne, roboty remontowe, naprawcze i wzmacniające, a także termomodernizacyjne pawilonu. Wykonany zostanie także demontaż niektórych elementów budynku. Poddany przebudowie pawilon, wyposażony będzie w instalacje niezbędne do funkcjonowania obiektu, m.in. instalację grzewczą, wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

Jednokondygnacyjny budynek będzie pełnił funkcję małej gastronomii, w którym wschodnią część budynku przeznaczono na strefę konsumpcji. W zachodniej części będą znajdowały się pomieszczenia zaplecza gastronomicznego oraz pomieszczenia sanitarne, gospodarcze i magazynowe. Wokół pawilonu będą wykonane palisady przy schodach terenowych w północno-wschodniej części elewacji i powiększenie strefy wokół budynku wykonane z kostki betonowej oraz nawierzchni żwirowej.

W związku z tym, że miasto nie korzysta z żadnych zewnętrznych źródeł finansowania, prowadzenie prac uzależnione jest od posiadanych własnych środków finansowych. W budżecie na ten cel jest zabezpieczona kwota 2 550 000 zł. Ponadto został ogłoszony przetarg na przebudowę istniejącego budynku wraz z jego adaptacją na punkt gastronomiczny.

Projekt realizowany jest przez MOSiR, a czas na wykonanie zadania, związane z pracami budowlanymi wraz z odbiorami, planowany jest na 180 dni od dnia podpisania umowy. Zakończenie inwestycji planowane jest przed sezonem letnim przyszłego roku. Wykonawca robót budowlanych jeszcze nie został wyłoniony, a koszty oraz termin realizacji całego projektu – jak informuje jastrzębski magistrat – nie są możliwe do określenia w danym momencie.

fot. UM Jastrzębie-Zdrój
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka