• +48 502 21 31 22

Firmy nie potrafią przygotować odpowiedniej oferty szkoleniowej dla pracowników

Tylko połowa firm uważa, że jej aktualna oferta szkoleniowa może rozwiązać problem niedoboru kompetencji w firmie. Problemem mogą być finanse.

Firmy nie potrafią przygotować odpowiedniej oferty szkoleniowej dla pracowników

Choć 98% pracowników jest otwartych na zdobywanie nowych kompetencji, to zaledwie nieco ponad 1/3 jest usatysfakcjonowana tym, co oferuje im pracodawca. Raport Hays Poland „Rozwój zawodowy – oczekiwania specjalistów i możliwości firm” pokazał, że firmy nie potrafią przygotować odpowiedniej oferty szkoleniowej dla pracowników.

Prawie 60% badanych przyznało, że ich obecny pracodawca udostępnia im materiały do nauki. Jednak dostępna oferta szkoleniowa bardzo często nie jest satysfakcjonująca dla specjalistów. Pozytywnie na ten temat wypowiedziało się zaledwie 36% respondentów. Poziom szkoleń lub udostępnianych materiałów jest niedopasowany do poziomu umiejętności zatrudnionych, stosowane w firmach metody nauki nie uwzględniają także preferencji pracowników lub nie dysponują oni czasem niezbędnym do skorzystania z nich w godzinach pracy.

– Zdarza się, iż oczekiwania specjalistów przewyższają rzeczywiste możliwości firm, zarówno w kontekście finansowym, jak i tematycznym. Duża część pracodawców podejmuje bowiem działania, które mają za zadanie rozwiązanie bieżących problemów kompetencyjnych. Tymczasem specjaliści często chcą koncentrować się na swoim rozwoju osobistym, dalszej ścieżce kariery i oczekują wsparcia w obszarach, które mogą nie być postrzegane przez pracodawcę jako kluczowe – wskazuje Anna Czyż, head of people & culture w Hays Poland.

Wielu profesjonalistów poświęca na rozwój prywatny własne pieniądze. Jak wynika z badania Hays, aż 89% specjalistów inwestuje w zdobywanie nowych umiejętności. 76% z nich motywuje to chęcią zaspokojenia własnych aspiracji.

Okazuje się też, że mimo iż specjaliści są otwarci na podnoszenie kwalifikacji, pracodawcy deklarują zaniepokojenie niedoborem kompetencji w firmie. Jednocześnie w tej grupie tylko co druga organizacja jest zdania, że jej aktualna oferta szkoleniowa może rozwiązać ten problem. Problemem mogą być finanse – zaledwie 57% ankietowanych firm dysponuje rocznym budżetem szkoleniowym.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka