• +48 502 21 31 22

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ruszyła rejestracja

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to największe wydarzenie w Europie skierowane dla sektora MŚP. Nieprzerwanie od 2011 r. jest miejscem inspiracji, spotkań i integracji.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ruszyła rejestracja

Rozpoczęła się rejestracja na 12. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 20-22 listopada w Katowicach.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to największe wydarzenie w Europie skierowane dla sektora MŚP. Nieprzerwanie od 2011 r. jest miejscem inspiracji, spotkań i integracji. W jedenastu dotychczasowych edycjach Kongresu uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców i ekspertów z całego świata oraz przedstawicieli administracji, samorządów, nauki i otoczenia biznesu. To miejsce dedykowane przedsiębiorczości i wszystkiemu, co z nią związane. Podczas wydarzenia odbywają się także dyskusje i debaty z udziałem przedstawicieli Komisji i Parlamentu Europejskiego, najwyższych władz państwowych, ministerstw i agend rządowych, samorządowców, świata nauki, kultury i otoczenia biznesu. Poprzedni, stacjonarny Europejski Kongres MŚP, to 8000 zarejestrowanych uczestników, 500 ekspertów i panelistów, 100 paneli dyskusyjnych warsztatów i wystąpień oraz 46 delegacji zagranicznych.

Podczas tegorocznej edycji zaplanowano wystąpienia key speakerów, wywiady, debaty, panele dyskusyjne, warsztaty, strefę eksperta i wydarzenia towarzyszące. Ścieżki tematyczne:
- Face the Challenge: Transformacja energetyczna i jej wyzwania; Bezpieczeństwo łańcuchów dostaw; Rosnące koszty prowadzenia biznesu - koszty pracy oraz surowców; Niestabilne warunki gospodarcze - inflacja, koszt pieniądza; Przyszłość Polski w UE - jak powinny wyglądać wzajemne relacje?
- Firma to ludzie: Aktualne wyzwania rynku pracy - jak skutecznie rekrutować i utrzymać pracownika?; Edukacja, rozwój i przywództwo; Budowanie zespołów w warunkach pracy zdalnej i hybrydowej; Ekonomia współdzielenia; Wyzwania sukcesji.
- Start-upy i innowacje: Jak zbudować stabilny start-up?; Trendy, wyzwania i bezpieczeństwo cyfryzacji; Rozwiązania Przemysłu 4.0 dla MŚP; Jak budować innowacyjną kulturę organizacyjną?; Komercjalizacja nowatorskich rozwiązań.
- Prawo i podatki: „Polski Ład” i konsekwencje dla biznesu; Najważniejsze planowane zmiany prawne kluczowe dla przedsiębiorców; Umowy biznesowe – przydatne zapisy na trudne czasy; Czy spory tylko w sądzie?; Niefinansowe raportowanie w zakresie ESG.
- Finanse i inwestycje: Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw; Zarządzanie inwestycjami w niepewnych czasach; Dostępne instrumenty rynku finansowego stabilizujące sytuację przedsiębiorstwa; Jak nie stracić w czasie inflacji?; Kierunki ewolucji rynków finansowych i ich wpływ na przedsiębiorców.
- Marketing i sprzedaż: Najbardziej skuteczne formy komunikacji z klientem; Strategiczne kompetencje osób zarządzających markami; Jak budować i wykorzystywać markę osobistą i kanały medialne?; Najnowsze trendy w marketingu; Kulturowe uwarunkowania kampanii marketingowych.
- Smart City dla biznesu: Koncepcja inteligentnych miast; Przestrzeń miejska przyjazna przedsiębiorcom; Samowystarczalność energetyczna miast i gmin; Trendy w urbanizacji i ich konsekwencje dla biznesu.
- Global Business Meeting: Narzędzia budowania biznesowych relacji międzynarodowych; Bezpieczeństwo zagranicznego obrotu gospodarczego; Wprowadzenie produktu na rynki zagraniczne; Najbardziej obiecujące kierunki ekspansji dla polskich firm; Spotkania B2B z gośćmi zagranicznymi.

Rejestracja odbywa się na stronie ekmsp.eu.

fot. arch. red.
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka