• +48 502 21 31 22

Drogi w gminie Nędza do modernizacji

Podpisano umowę na modernizację dróg powiatowych: od drogi wojewódzkiej nr 919 do początku Górek Śląskich i w kierunku na Adamowice.

Drogi w gminie Nędza do modernizacji

Starosta raciborski Grzegorz Swoboda w obecności wicestarosty Marka Kurpisa, członka zarządu Andrzeja Chroboczka, wójt gminy Nędza Anny Iskały oraz Szymona Szrota, dyrektora biura poselskiego ministra Michała Wosia, podpisał umowę na modernizację dróg powiatowych: od drogi wojewódzkiej nr 919 do początku Górek Śląskich oraz od drogi wojewódzkiej nr 919 w kierunku na Adamowice.

Wykonawcą remontu drogi do Górek Śląskich jest Colas Polska sp. z o.o. w Palędziu. Planowany zakres prac obejmuje głównie: wymianę warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni DP 3536S na odcinkach o łącznej długości 2085 m wraz z wykonaniem niezbędnej wymiany podbudowy jezdni w miejscach jej deformacji, wymianę uszkodzonych krawężników betonowych w związku z remontem nawierzchni, przełożenie nawierzchni chodnika i zjazdów w miejscach istniejących nierówności, umocnienie i utwardzenie istniejących poboczy gruntowych i zjazdów na drogi gruntowe, niezbędną regulację wlotów wpustów ulicznych, udrożnienia istniejących odprowadzeń wód opadowych z wpustów ulicznych wraz z oczyszczeniem studzienek wpustów ulicznych oraz odtworzenie oznakowania poziomego jezdni. Koszt inwestycji to łącznie 2 322 833,17 zł, na co składają się: środki Lasów Państwowych – 1 858 266,53 zł, środki Powiatu Raciborskiego – 232 283,32 zł i środki Gminy Nędza – 232 283,32 zł.

Wykonawcą prac na drodze na Adamowice jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Raciborzu. Obejmują one remont nawierzchni drogi, umocnienie i utwardzenie istniejących poboczy gruntowych oraz utwardzenie istniejących zjazdów na drogi gruntowe. Koszt inwestycji to łącznie 283 624,51 zł, na co składają się: środki Lasów Państwowych – 226 899,60 zł, środki Powiatu Raciborskiego – 28 362,46 zł i środki Gminy Nędza – 28 362,45 zł.

fot. Starostwo Powiatowe
oprac. /kp/

Galeria zdjęć

777_remonty_drog_nedza_(2).jpg
63_remonty_drog_nedza_(1).jpg
616_remonty_drog_nedza_(3).jpg
425_remonty_drog_nedza_(4).jpg
207_remonty_drog_nedza_(5).jpg

Podobe artykuły

Wyszukiwarka