• +48 502 21 31 22

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie rozwijana

W ramach kolejnego etapu CEEB przeprowadzony będzie audyt termoenergetyczny budynków, który da realny obraz obecnego ich stanu i pozwoli zdefiniować potrzeby remontowe i termomodernizacyjne.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie rozwijana

Właściciele domów i zarządcy budynków złożyli 7,3 mln deklaracji o źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. To tylko ok. 60% zobowiązanych do tego podmiotów. Pozostałym grożą kary. CEEB to jednak dopiero jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji, który powstał w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. – W ramach kolejnego etapu CEEB chcielibyśmy przeprowadzić audyt termoenergetyczny budynków, który dałby realny obraz obecnego ich stanu i pozwoliłby sprawnie zdefiniować potrzeby remontowe i termomodernizacyjne – poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Kolejnym etapem budowy Systemu ZONE będzie moduł inwentaryzacji budynków, który zapewni możliwość zbierania dodatkowych danych dotyczących budynków oraz ich stanu technicznego, w tym m.in. grubości ścian, dachu czy też rocznego zużycia paliw. Jak przekonuje GUNB, dzięki temu obywatele zyskają możliwość zamówienia inwentaryzacji budynku online bez konieczności wizyty w urzędzie, wraz z pełną funkcjonalnością do zarządzania swoim zamówieniem.

– Nowa funkcjonalność pozwoli również zamówić online przegląd kominiarski. E-usługa przyczyni się zatem do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa – obywatel zyska możliwość zamówienia online przeglądu kominiarskiego. Dodatkowo dostępny będzie jednolity protokół przeglądu, z ustandaryzowanymi danymi – zwiększy on bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości i zapewni regularność przeprowadzania przeglądów – podkreśla GUNB.

Pomiarami zajmą się eksperci. – Inwentaryzacja budynków ma odbywać się przez uprawnione do tego osoby tzn. osoby wpisane do wykazu osób uprawnionych zgodnie z art. 27b ust 1 z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. To np. kominiarze, upoważnieni pracownicy gmin, inspektorzy ochrony środowiska, kontrolujący wykorzystanie premii termomodernizacyjnych i premii remontowych. Osoby z uprawnieniami budowlanymi — przekazała Joanna Niedźwiecka, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Za nieprzystąpienie do spisu nie będzie kar. Na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji budynków i przeglądów kominiarskich będzie można wygenerować i pobrać dokument uproszczonego audytu energetycznego, który będzie niezbędny we wnioskowaniu o przyznanie dofinansowania na termomodernizację swojej nieruchomości. Uruchomienie kolejnego etapu zbierania danych o domach Polaków planowane jest na 2023 r.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka