• +48 502 21 31 22

„Nasz zabytek”, czyli szansa na renowację lokalnego zabytku

Zwycięski projekt uzyska dofinansowanie o wartości do 1 000 000 złotych. Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację i dostosowanie obiektu do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

„Nasz zabytek”, czyli szansa na renowację lokalnego zabytku

8 sierpnia rozpocznie się konkurs „Nasz Zabytek”. Ma on charakter lokalny i jest skierowany do osób pragnących pozytywnie wpływać na swoje otoczenie i przywrócić świetność lokalnym zabytkom. Dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności zwycięski zabytek może zostać zrewaloryzowany i zaadaptowany zgodnie z pomysłem mieszkańców. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie o wartości do 1 000 000 złotych. Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację i dostosowanie obiektu do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Fundacja, która przeprowadziła już cztery edycje konkursu „Nasz Zabytek” w dziesięciu województwach, jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja angażuje się w te działania realizując zadania w obszarze związanym z kulturą, a także inicjuje zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych.

Propozycje zabytków można będzie zgłaszać od 8 sierpnia do 5 września 2022 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie fundacji. Osoby, które nie korzystają z internetu, będą mogły zgłosić zabytek przez telefon.

W konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome – z wyjątkiem miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, cmentarzy, mauzoleów, kurhanów, zabudowań w obrębie cmentarzy – wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. W konkursie będą oceniane zabytki, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa). W konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne.

fot. Angelika Firla
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka