• +48 502 21 31 22

600 tys. zł dla subregionu zachodniego w ramach „Inicjatywy Sołeckiej”

Dzięki dofinansowaniu zrealizowanych zostanie 14 zadań w 11 gminach na łączną kwotę ponad 600 tys. zł.

600 tys. zł dla subregionu zachodniego w ramach „Inicjatywy Sołeckiej”

W zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach podpisano ostatnie umowy w ramach tegorocznej edycji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Wsparcie otrzymały gminy z subregionu zachodniego – z powiatów raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego. Dzięki dofinansowaniu zrealizowanych zostanie 14 zadań w 11 gminach na łączną kwotę ponad 600 tys. zł. Wśród nich znalazły się m.in.: budowa placów zabaw w sołectwach Rudy, Lyski i Grabówka, doposażenie placów zabaw w Brzeźnicy, Przegędzy, Stanowicach, Palowicach i Skrzyszowie, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zielonym Centrum w Gródczankach, oświetlenie parkingu, drogi i chodnika w Świerklanach, rozbudowa trybun na boisku sportowym w Gorzycach czy budowa oświetlenia LED boiska w Mszanie.

– Środki, które trafiają do mieszkańców, to najlepsza inwestycja. „Inicjatywa Sołecka” daje mieszkańcom małych gmin szansę na realizację przedsięwzięć, których nie udałoby się zrealizować bez tego wsparcia. To są w skali województwa niewielkie projekty, ale dla samych mieszkańców mają ogromną wartość i poprawiają jakość życia. Z roku na rok tych zadań jest coraz więcej, życzę włodarzom gmin udanej realizacji i kolejnych świetnych pomysłów w następnych edycjach – podkreślał wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża, który wręczył umowy przedstawicielom gmin.

W tym roku pula środków na wydatki związane z konkursem została ustalona na poziomie 4 mln zł. Środki trafiły do gmin z każdego subregionu.

O pomoc finansową w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 80 tys. zł. Celem konkursu „Inicjatywa Sołecka” jest umożliwienie mieszkańcom realizacji przedsięwzięć i zadań, które służą rozwojowi lokalnych społeczności.

fot. Tomasz Żak/UMWS
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka