• +48 502 21 31 22

Fotowoltaika w Polsce ustanowiła nowy rekord

Na koniec maja łącznie liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD wyniosła ponad 1,104 mln, a ich moc ponad 8,1 GW.

Fotowoltaika w Polsce ustanowiła nowy rekord

Fotowoltaika ustanowiła nowy rekord w Polsce. W poniedziałek między godzinami 12:00 a 13:00 elektrownie słoneczne wyprodukowały 6618 megawatogodzin energii, tym samym bijąc rekord z 18 maja, kiedy wyprodukowano 6581 MWh energii.

Marek Józefiak, rzecznik prasowy Greenpeace Polska, we wpisie na Twitterze zwrócił uwagę, że nowy rekord to głównie zasługa ponad miliona prosumentów. – Nadzorowane przez Jacka Sasina spółki energetyczne przespały w ostatnich latach boom na PV – ocenił.

Prosument to osoba, która jest jednocześnie producentem i konsumentem. Wytwarza energię za pomocą należącej do niego instalacji. Taka osoba rozlicza się w tzw. systemie opustów. Z danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wynika, że w pierwszym kwartale 2022 r. operatorzy systemów dystrybucyjnych OSD przyłączyli ponad 152 tys. nowych mikroinstalacji. Dla porównania w pierwszym kwartale ubiegłego roku przyłączono 64 tys. mikroinstalacji. W całym 2021 r. przyłączono prawie 400 tys. nowych mikroinstalacji, co przełożyło się na 3 GW mocy. Na koniec maja 2022 r. łącznie liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD wyniosła ponad 1,104 mln, a ich moc ponad 8,1 GW.

W kwietniu tego roku weszły w życie zmiany dla prosumentów. Regulacje wprowadziły rozwiązanie polegające na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego, czyli tzw. net billing. Oznacza to, że prosumenci mogą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzone do sieci po określonej, hurtowej cenie, a za energię pobraną będą płacić jak inni odbiorcy.

Prosumenci, którzy dołączyli do systemu przed zmianami, produkujący energię w instalacjach do 10 kWp, rozliczają się w stosunku 1 do 0,8. Za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać 0,8 bez opłat. Przy większych instalacjach ten stosunek wynosi 1 do 0,7. To system net meteringu wykorzystujący mechanizm opustów. Rozliczanie następuje w okresach półrocznych. Prosumenci nie płacą części opłat dystrybucyjnych za użytkowanie sieci.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka