• +48 502 21 31 22

Polacy coraz negatywniej oceniają stan gospodarki i jej przyszłość

Tak złych nastrojów w społeczeństwie nie było co najmniej od początku 2015 r.

Polacy coraz negatywniej oceniają stan gospodarki i jej przyszłość

Czas wojny w Ukrainie jest dla społeczeństwa polskiego jeszcze trudniejszy od pandemii koronawirusa. Inflacja, rosnące stopy procentowe i aktualne problemy kraju sprawiają, że Polacy coraz niżej oceniają gospodarkę, ale też i własną sytuację.

Tak wynika z nowych badań nastrojów społecznych przekazanych przez kancelarię premiera. Tabela pokazuje dane w układzie kwartalnym. Wskaźniki to uśrednione odpowiedzi od ankietowanych z badań nastrojów społecznych przeprowadzonych przez CBOS, GUS, Kantar i Ipsos. Wyniki przedstawiono w pięciopunktowej skali od -2 (skrajnie negatywne oceny) do 2 (skrajnie pozytywne oceny).

Tak złych nastrojów w społeczeństwie nie było co najmniej od początku 2015 r. W drugim kwartale 2022 r. ankietowani ocenili ogólny stan polskiej gospodarki na -0,84. Wskaźnik ten był w ostatnich siedmiu latach niższych tylko w pierwszym kwartale 2022 r. Trzecią najgorszą ocenę (-0,69) ankietowani wystawili w czwartym kwartale 2020 r. i pierwszym 2021 r. Aktualną sytuację gospodarczą społeczeństwo polskie widzi w jeszcze ciemniejszych barwach – oceniono ją na -0,86. Wskaźnik nieco niższy był na koniec 2020 r. (-0,84). Na trzecim miejscu od końca jest pierwszy kwartał 2022 r. (-0,74). Jeśli chodzi o przyszłość gospodarki, to aktualny wskaźnik wynosi -0,81. W poprzednim kwartale wynosił -0,72, co jest drugim najgorszym wynikiem w zestawieniu. W czwartym kwartale 2020 r., trzecim najgorszym, przyszłą sytuację gospodarki oceniono na -0,64.

Sytuację własną ankietowani oceniają lepiej od stanu gospodarki. W drugim kwartale 2022 r. oceniono ją na -0,40. Pozostałe dwie najniższe oceny wystawiono w pierwszym kwartale tego roku (-0,31) oraz w czwartym 2020 r. (-0,18). Aktualną sytuację własną oceniono natomiast na -0,33. Po pierwszym kwartale tego roku wynosiła -0,25. Na początku 2021 r. spadła natomiast do poziomu -0,21. Swoją przyszłość Polacy widzą w jeszcze gorszym świetle. Obecnie oceniana jest na -0,47. Drugi najgorszy wynik w ciągu siedmiu lat to -0,38 z pierwszych trzech miesięcy, a trzeci to -0,26 z końcówki ubiegłego roku.

Ogólny indeks nastrojów społecznych w drugim kwartale 2022 r. zatrzymał się na poziomie -0,70. Wcześniej najgorszą ocenę wystawiono za pierwszy kwartał tego roku (-0,63) oraz pierwszy 2021 r. (-0,55).

fot. pexels.com/
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka