• +48 502 21 31 22

Tylko 7% Polaków założyłoby własną firmę

Jako główne zalety prowadzenia własnego biznesu Polacy wymieniają satysfakcję z pracy na swoim i poczucie niezależności.

Tylko 7% Polaków założyłoby własną firmę

Tylko 7% Polaków zmuszonych do szukania pracy założyłoby własny biznes. Ponadto prawie 30% osób prowadzących biznes myśli o zamknięciu działalności lub firmy, a ponad 20% o jej sprzedaży.

Polacy w życiu zawodowym cenią przede wszystkim bezpieczeństwo oraz stabilizację, a unikają ryzyka. Niemal dwa razy więcej osób jest zwolennikami pracy na etacie niż prowadzenia własnej firmy – wynika z badania gotowości biznesowej Polaków przygotowanego dla firmy Assay Group przez Maison&Partners. Mimo to ich nastawienie do prowadzenia biznesu jest raczej pozytywne. Jako główne zalety tej formy aktywności zawodowej wymieniane są: satysfakcja z pracy na swoim i poczucie niezależności. Natomiast obecni przedsiębiorcy częściej niż osoby niemające własnej firmy zwracają uwagę na takie korzyści jak: elastyczny czas pracy, wyższe zarobki niż na etacie, poczucie wolności, a także posiadanie władzy i kontroli.

Polacy dostrzegają jednak wiele wad związanych z prowadzeniem własnego biznesu. Przede wszystkim łączą ten typ aktywności z ryzykiem niepowodzenia, dużym stresem i odpowiedzialnością, koniecznością ciągłego bycia na bieżąco z przepisami. Obecni przedsiębiorcy jako jedną z głównych wad wskazują stres i nieregularność zarobków.

Większość Polaków jest zdania, że w Polsce nie ma sprzyjającego klimatu do prowadzenia biznesu – ani otoczenie prawne, ani system podatkowy nie są postrzegane jako korzystne dla przedsiębiorców. Zarówno osoby nieposiadające firmy, jak i prowadzące obecnie własny biznes zgodnie uważają, że wysokie koszty pracy i podatki, a także niestabilność prawa to główne bariery związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Zdecydowana większość Polaków nie jest również gotowa, by założyć własną firmę. 3 na 4 ankietowanych przyznaje, że w pierwszej kolejności szukałoby pracy na etat. W grupie obecnych przedsiębiorców prawie połowa przyznaje, że wybrałaby pracę u kogoś. Tylko 7% Polaków (a 35% w grupie obecnie prowadzących biznes) deklaruje, że założyliby własny biznes. Zachowawczość Polaków w stosunku do zakładania własnego biznesu jest związana z przekonaniem, że to nie jest dobry moment na zakładanie firmy. Zarówno sytuacja polityczno-gospodarcza w kraju, jak i na świecie mogą powodować większą potrzebę bezpieczeństwa oraz stabilizacji.

Z raportu wynika również, że około 5% Polaków deklaruje, że obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Wśród polskich firm przeważają jednoosobowe działalności gospodarcze oraz mikroprzedsiębiorstwa stanowiące ponad 80% wszystkich biznesów. Firmy na polskim rynku to w większości młode podmioty, działające w sektorze usług, istniejące na rynku nie dłużej niż 10 lat, a ich dochód roczny nie przekracza 300 tys. zł.

Choć większość przedsiębiorców deklaruje, że w poprzednim roku ich firmy przyniosły zyski, to prawie 30% osób myśli o zamknięciu działalności lub firmy, a nieco ponad 20% o sprzedaży firmy w całości lub częściowo. Polacy – zwłaszcza przedsiębiorcy – nie są zadowoleni z wprowadzenia Polskiego Ładu i ciągłych zmian z nim związanych. Głównymi zarzutami wobec zmian są skomplikowanie. mała czytelność, poczucie chaosu związanego z ich wprowadzeniem, a także przekonanie, że zamiast obiecywanej poprawy przynoszą one straty. Prawie 40% Polaków deklaruje, że ich zobowiązania podatkowe zwiększyły się w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu i w konsekwencji tracą co miesiąc średnio niemal 900 zł. Odsetek stratnych na Polskim Ładzie jest wyższy wśród obecnie prowadzących biznes niż pozostałych i wynosi prawie 70%.

fot. pixabay.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka