• +48 502 21 31 22

Przydomowa oczyszczalnia. Rusza pilotażowy program WFOŚiGW

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 8 tys. zł.

Przydomowa oczyszczalnia. Rusza pilotażowy program WFOŚiGW

1 lipca rozpocznie się nabór wniosków na realizację zadań polegających na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m³/d w ramach programu pilotażowego "Przydomowa oczyszczalnia". Beneficjentami środków są osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, w tym także budynków mieszkalnych na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie województwa śląskiego, do których będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 8 000,00 zł.

– Najprostszym i najwygodniejszym sposobem odprowadzania ścieków jest oczywiście kanalizacja miejska. Niestety w naszym regionie jest wiele gmin, których mieszkańcy borykają się z brakiem sieci centralnej. I nic nie wskazuje na to, żeby kiedykolwiek mogła powstać, ze względu na ukształtowanie terenu oraz związane z tym gigantyczne koszty i nieopłacalność inwestycji – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach w terminie do 31 grudnia 2022 r. lub do dnia wcześniejszego zakończenia lub wstrzymania naboru. Wnioski można wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl w zakładce: Dofinansowanie zadań/Ochrona Wód/Program pilotażowy Przydomowa oczyszczalnia.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 1 000 000 zł.

Szczegóły na stronie WFOŚiGW w Katowicach. Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 341, 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 344, 32 60 32 345, 32 60 32 261, 32 60 32 230.

fot. WFOŚiGW
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka