• +48 502 21 31 22

Firmy popierają sankcje na Rosję - nawet, jeśli odbije się to na biznesie

Przedsiębiorcy akceptują sankcje, choć ponad połowa respondentów zdaje sobie sprawę, że ograniczenia jak i konsekwencje wojny będą wpływać na ich finanse negatywnie.

Firmy popierają sankcje na Rosję - nawet, jeśli odbije się to na biznesie

Przedstawiciele MŚP niemal jednogłośnie popierają nakładanie sankcji na Rosję i Białoruś, mimo iż te mogą mieć wpływ na ich biznes. "Zdecydowanie za" nakładaniem ograniczeń na te kraje jest 69% "a raczej za" 13% respondentów badania przeprowadzonego przez Keralla Research dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Za sankcjami na Federację Rosyjską i sprzymierzoną z nią Białoruś opowiada się w sumie 82% ankietowanych - w największym stopniu reprezentanci średnich przedsiębiorstw (87%). Ambiwalentny stosunek ma 5% firm - najczęściej taką opinię wyrażają najmniejsze podmioty liczące do 9 pracowników (11%). Przeciw restrykcjom opowiedziało się natomiast 3% badanych przedsiębiorstw, a 10% nie wie, co ma myśleć na ten temat.

54% respondentów zdaje sobie sprawę, że ograniczenia i konsekwencje wojny będą wpływać na ich finanse negatywnie. Liczba takich opinii nie zmieniła się od pierwszej połowy marca, gdy tego typu badanie wykonane zostało po raz pierwszy. W ostatnim badaniu spadł jednak odsetek firm deklarujących, że ze względu na napaść Rosji na Ukrainę działają w ograniczonym zakresie. Po pierwszych dwóch tygodniach konfliktu o problemie tym informowało 20% badanych firm, po dwóch miesiącach 12%.

Z badania wynika, że w większym stopniu ograniczenia dotykają transport (18%) oraz firmy usługowe (13%). Wśród firm budowlanych o odczuwaniu negatywnych konsekwencji mówi 12% przedsiębiorstw, a w przemyśle – 11%. Najmniej na wojnie traci handel. 8% firm z tej branży deklaruje, że wojna obniżyła ich sprzedaż. Jednocześnie handel jest w największym stopniu beneficjentem sytuacji na Ukrainie - 9% firm działa teraz bardziej intensywnie. Pozytywny wpływ konfliktu na sprzedaż zauważa też 7% firm usługowych.

Wśród przedsiębiorców MŚP panuje lęk przed skutkami wojny - przede wszystkim o jeszcze większy wzrost cen paliw i energii (80%), pogłębienie się problemów z dostępnością surowców i półproduktów (40%) oraz o podwyżki u podwykonawców (20%). Inne negatywne czynniki związane z wojną to wzrost kosztów kredytów czy leasingu (14%) i problemy z transportem (13%).

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka