• +48 502 21 31 22

Ciepło i prąd z oczyszczalni ścieków. Projekt na rzecz ekologii w Gliwicach

Projekt: Ekologia Środowisko, jakość życia, ekologia

Zadaniem projektu ma być budowa instalacji służącej do odzysku ciepła zawartego w ściekach komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przesyłową.

Ciepło i prąd z oczyszczalni ścieków. Projekt na rzecz ekologii w Gliwicach

Ciepło i prąd z oczyszczalni ścieków? W Gliwicach umożliwi to wspólny projekt na rzecz ekologii, który realizować będą dwie miejskie spółki – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zawarły one porozumienie, które ma zapoczątkować współpracę przy realizacji wspólnego projektu pod nazwą „Dekarbonizacja gliwickiego systemu ciepłowniczego przez wykorzystanie energii ścieków komunalnych”.

Efektem porozumienia będzie odzyskiwanie ciepła z oczyszczonych ścieków, a w dalszym etapie produkcja i wykorzystanie energii elektrycznej. Działania te, obok wymiernych korzyści finansowych w postaci „darmowego” ciepła i prądu, mają swój duży wymiar proekologiczny.

Zadaniem projektu ma być budowa instalacji służącej do odzysku ciepła zawartego w ściekach komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przesyłową. Instalacja taka mogłaby powstać do 2025 r. na terenie oczyszczalni ścieków w Gliwicach. Od strony technicznej polega to na zainstalowaniu pomp ciepła, które zasilane będą ciepłem powstającym podczas oczyszczania ścieków komunalnych. Całe odzyskane ciepło skierowane zostanie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wyprodukowane ciepło pozwoli ograniczyć zużycie węgla w PEC i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

– Wstępne bilanse cieplne wskazują, że mogłaby powstać instalacja produkująca moc od 12 MWt do 14 MWt zielonego ciepła. Mając taką moc do dyspozycji, rocznie wyprodukujemy ciepło, na które trzeba zużyć dzisiaj około 20 000 ton węgla w ciągu roku, co z kolei spowodowałoby emisję CO2 na poziomie 40 000 ton. Przekładając to na finanse, oszczędność kosztów wynikających tylko z emisji CO2 to przy dzisiejszych cenach do 15 milionów złotych na rok – tłumaczy Krzysztof Szaliński, prezes PEC Gliwice. – Uruchamiając taką instalację, w wymierny sposób dbamy o środowisko naturalne, ograniczając zużycie węgla i emisję gazu cieplarnianego – dwutlenku węgla, ale co najważniejsze, to pozytywnie wpłynie na koszt ceny ciepła dla gliwiczan. Zakończenie etapu koncepcyjnego, projektów prowadzenia trasy ciepłociągów, to koniec kwietnia tego roku, a prace projektowo-koncepcyjne instalacji na terenie PWiK, jakie prowadzi doświadczona gliwicka firma inżynieryjna PROEN związana silnie z branżą energetyczną, planujemy na jesień tego roku – dodaje.

– Takie rozwiązanie przyniesie także korzyści po stronie gliwickich wodociągów. Odzyskamy cenne ciepło i będziemy je wykorzystywać również na nasze potrzeby, zmniejszając koszty własne spółki. Już dzisiaj wykorzystujemy energię z biogazu, zamieniając ją w energię elektryczną. Ogromne znaczenie ma dla nas aspekt proekologiczny i wpływ wszystkich tych działań na otaczające nas środowisko naturalne. Synergia obu spółek miejskich w tym kontekście to kolejny krok w stronę nowoczesnego, niskoemisyjnego miasta. To jest bez wątpienia dobry kierunek na przyszłość – podkreśla Adam Ciekański, prezes PWiK Gliwice.

Miejskie spółki już planują kolejne wspólne przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i usprawnieniu codziennej pracy. Mają one swoje korzenie w tworzonej nowej strategii miasta „Gliwice 2040”. Przykładowo do zagospodarowania są osady powstające podczas oczyszczania ścieków – mogą one być utylizowane w planowanym przez PEC Parku Zielonej Energii.

fot. K. Krzemiński/PWiK
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka