• +48 502 21 31 22

Mija ważny termin dla podatników. PIT-28 tylko do dziś

Formularz podatkowy składają m.in. przedsiębiorcy, którzy wybrali rozliczenie PIT w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz osoby, które otrzymują przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.

Mija ważny termin dla podatników. PIT-28 tylko do dziś

Podatnicy mają czas na złożenie zeznania PIT-28 tylko do dziś, 28 lutego. Można je złożyć elektronicznie i otrzymać szybszy zwrot nadpłaty podatku.

Zeznanie PIT-28 jest przeznaczone dla podatników, którzy w 2021 r. wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów (przychodów) uzyskanych z: pozarolniczej działalności gospodarczej, umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Zeznanie PIT-28 oraz PIT-28S (składane przez przedsiębiorstwo w spadku), składa się w terminie od 15 lutego do 28 lutego. Zeznania PIT-28 za 2021 r. złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone 15 lutego 2022 r. Kwotę należnego ryczałtu za grudzień (lub ostatni kwartał) 2021 r. należy wpłacić przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania PIT-28, tj. do 28 lutego.

Po spełnieniu warunków określonych w przepisach ustawowych w zeznaniu PIT-28 można skorzystać z ulg i odliczeń dotyczących m.in. składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, straty z działalności gospodarczej, darowizn przekazanych m.in. na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa (krew i jej składniki), przeciwdziałania COVID-19, a także ulg m.in. rehabilitacyjnej, na internet, termomodernizacyjnej czy abolicyjnej.

Jeśli podatnik prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, co do zasad nie przysługuje mu prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem, chyba że spełnia warunki do wspólnego rozliczenia i złożył tzw. zerowy PIT-28 co oznacza, że m.in. przez cały rok podatkowy nie osiągnął on przychodów z prowadzonej działalności, ani nie poniósł kosztów uzyskania przychodów.

Podatnicy rozliczający przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych lub zwierzęcych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym mogą złożyć PIT-28 poprzez usługę Twój e-PIT. Osoby rozliczające na formularzu PIT-28 dochody z działalności gospodarczej mogą złożyć zeznanie w formie elektronicznej przez system e-Deklaracje. Zeznanie w formie papierowej należy złożyć w swoim urzędzie skarbowym.

Termin zwrotu nadpłaconego podatku z PIT-28 zależy od daty oraz sposobu jego złożenia: w przypadku zeznań złożonych w formie papierowej – nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania, a w przypadku zeznań złożonych w formie elektronicznej – nadpłata zwracana jest w terminie do 45 dni od dnia złożenia zeznania.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka