• +48 502 21 31 22

Kreatywna Europa w 2022 r. z większym budżetem

Projekt: Wypoczynek, rozrywka

Program wspiera partnerów w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, uwzględniając wyzwania wynikające z kryzysu związanego z COVID-19 i rosnącej globalnej konkurencji.

Kreatywna Europa w 2022 r. z większym budżetem

13 stycznia Komisja Europejska przyjęła program prac programu Kreatywna Europa obowiązujący w 2022 r. Dzięki budżetowi w wysokości ok. 385 mln euro, czyli o prawie 100 mln euro większym niż rok wcześniej, program Kreatywna Europa będzie większym wsparciem dla partnerów w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, który należycie uwzględnia wyzwania wynikające z kryzysu związanego z COVID-19 i rosnącej globalnej konkurencji.

Komponent Kultura będzie obejmował nowe zaproszenia do składania wniosków i inicjatywy w sektorach muzyki, dziedzictwa kulturowego, sztuk widowiskowych i literatury. Zostanie również uruchomiony program mobilności oferujący artystom, twórcom lub osobom zawodowo zajmującym się kulturą możliwość wyjazdu za granicę w celu rozwoju zawodowego lub współpracy międzynarodowej oraz znalezienia nowych odbiorców, wspólnego tworzenia, produkowania lub prezentowania swoich dzieł.

Komponent Media nadal będzie skupiał się na sektorze audiowizualnym i w 2022 r. będzie zawierał również kilka nowości. Dostępne będzie finansowanie innowacyjnych gier wideo i doświadczeń związanych z rzeczywistością wirtualną. Nowe działanie „Media 360 stopni” będzie ukierunkowane na wiodące fora branżowe i na współdziałanie z firmami w całym audiowizualnym łańcuchu wartości. Aby bardziej pobudzić innowacje, uruchomiony zostanie portal rynku Media dla obiecujących przedsiębiorstw typu start-up („Media Market Gateway”). Wzmocniona zostanie współpraca między festiwalami filmowymi za pośrednictwem sieci kontaktów.

Komponent międzysektorowy zwiększy finansowanie dla schematu Creative Innovation Lab na potrzeby wspólnych projektów w zakresie innowacji obejmujących kilka sektorów kreatywnych. Wniesie również wkład w realizację nowego europejskiego Bauhausu. Zwiększy on także zakres wsparcia dla mediów informacyjnych.

Wkrótce zostaną ogłoszone zaproszenia do składania wniosków.

fot. pexels.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka