• +48 502 21 31 22

80% stanowisk prezesów w Polsce zajmują mężczyźni

Głos kobiet w debacie publicznej jest nadal mało obecny - według badań 75% ekspertów zapraszanych do mediów stanowią mężczyźni.

80% stanowisk prezesów w Polsce zajmują mężczyźni

Według danych za 2021 r. aż 80% stanowisk prezesów i 75% stanowisk członków zarządu w polskich firmach zajmują mężczyźni, a liczba kobiet na tych stanowiskach zaczęła spadać. W zaledwie 6% spółek giełdowych funkcję prezesa sprawuje kobieta. Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką zwraca uwagę, że głos kobiet w debacie publicznej jest nadal mało obecny - według badań 75% ekspertów zapraszanych do mediów stanowią mężczyźni.

Powołując się na analizę danych z KRS, wskazano, że liczba firm należących do kobiet w Polsce na koniec 2021 r. była o 3% mniejsza niż rok wcześniej i stanowiła 32,5% wszystkich firm. Jednocześnie spadła liczba kobiet na stanowiskach prezesów - z 23,5% do 19,5% - oraz członków zarządów - z 30% do 25%.

Spadek liczby kobiet na stanowiskach prezesów i członków zarządu dotyczy również spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wspomniane 6% stanowi spadek o 1,5% w stosunku do 2020 r. Wśród członków zarządów spółek giełdowych kobiety stanowią jedynie 17%, co również oznacza spadek o 1%.

Jak zaznacza fundacja, na spadek aktywności biznesowej kobiet wpływ miała pandemia. 1/3 badanych właścicielek i współwłaścicielek firm przyznała, że w ciągu ostatniego roku miała problemy z prowadzeniem działalności, ponad jedna czwarta odnotowała spadek przychodów, a 8% musiało zawiesić działalność. Z kolei co piąta przedsiębiorczyni w związku z pandemią musiała zmienić profil działalności swojej firmy.

W poniedziałek ruszyła druga odsłona kampanii Wiedza Nie Ma Płci - inicjatywa Klubu Champions of Change działającego na rzecz wspierania różnorodności w biznesie i wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Klub zrzesza prezesów dużych firm działających w Polsce i powstał z inicjatywy Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, organizacji wspierającej przedsiębiorczość kobiet. Kampania ma na celu wzmacnianie pozycji kobiet w debacie publicznej i zmniejszanie dysproporcji w obecności w mediach specjalistek i specjalistów z różnych dziedzin. - To obszar, w którym jeszcze wiele jest do zrobienia - podkreśla Olga Kozierowska, prezes fundacji, pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku.

W ramach kampanii będą publikowane debaty z udziałem menedżerek i kobiet biznesu, które porozmawiają m.in. o stereotypach, sztucznej inteligencji, przyszłości pracy, automatyzacji w biznesie oraz odkrywaniu i wykorzystywaniu swoich talentów.

fot. pexels.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka