• +48 502 21 31 22

Zakaz palenia w piecach i kominkach. Poznań walczy ze smogiem

Projekt: Ekologia Środowisko, jakość życia, ekologia Czyste powietrze

Zakaz palenia drewnem czy węglem w kominkach, piecach kaflowych i kotłach dotyczy mieszkańców, którzy posiadają oprócz nich inne źródło ciepła, takie jak np. piec gazowy.

Zakaz palenia w piecach i kominkach. Poznań walczy ze smogiem

Dziś, 12 stycznia, podobnie jak we wtorek, w Poznaniu obowiązuje zakaz używania kominków opalanych drewnem, pieców kaflowych i kotłów węglowych. Do mieszkańców rozesłano alert RCB.

Stężenie pyłu zawieszonego PM10 przekroczyło we wtorek dopuszczalną normę. Jeden z pomiaróww, przy ul. Dąbrowskiego, wskazywał aż 132 µg/m3, co jest wartością bliską alarmowej. W ciągu dnia jakość powietrza powinna się nieco poprawić.

- Z uwagi na przekroczenie wczoraj wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia wprowadza się na obszarze Poznania zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, pieców kaflowych lub typu „koza” oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu - informują urzędnicy.

Głównym źródłem emisji pyłów drobnych PM10 w miastach jest spalanie węgla i drewna. Bezpośredni wpływ na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza mają także warunki meteorologiczne, m.in. wyżowy układ baryczny, słaby wiatr lub jego brak. Utrzymująca się niekorzystna pogoda sprzyja kumulowaniu się zanieczyszczeń. Przy takim przekroczeniu norm nawet pojedyncze źródło ciepła, np. kominek, znacznie pogarsza jakość powietrza. Najbardziej narażone na skutki zanieczyszczeń są dzieci, osoby starsze oraz przewlekle chore.

fot. poznan.pl
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka