• +48 502 21 31 22

Gospodarcze podsumowanie roku

Integracja i współpraca gospodarcza celem nr 1 w 2021 roku.

Gospodarcze podsumowanie roku
Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE

Artykuł opracowany przez:

Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE

Firma działa w branżach:
Instytucje Urzędy Stowarzyszenia, kluby i związki

Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE mimo niesprzyjających pandemicznych okoliczności w mijającym 2021 roku nie wyhamowało swoich działań. Co więcej, ŚPG inicjowało wiele działań na rzecz wsparcia firm MŚP w Subregionie Zachodnim, w szczególności zaś przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku lockdownu lub innych zawirowań na rynku. Rok był czasem intensywnej pracy nad rozwojem naszych kluczowych projektów oraz budowaniem partnerstw, dzięki którym tworzymy strategię działania w latach przyszłych. Rozwijaliśmy projekt   #kupujlokalnie, do którego włączyliśmy kilkanaście tysięcy mieszkańców naszego regionu w celu wspólnego wzmacniania lokalnych firm i miejsc pracy oraz propagowania patriotyzmu gospodarczego. Drugim ważnym projektem rozwijanym w wielu płaszczyznach jest projekt łączący biznes z edukacją o nazwie #pracujlokalnie, który zaowocował uruchomieniem platformy przeznaczonej dla szkół, uczniów i pracodawców. Projekt był m.in. prezentowany podczas seminariów organizowanych przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach oraz na wielu spotkaniach w miastach Śląska. Realizując misję integracji, organizowaliśmy takie formy jak: Śniadania biznesowe, Przy kawie o biznesie, Biznes na granicy oraz webinary. Podpisaliśmy umowy partnerskie z czterema wyższymi uczelniami działającymi w Subregionie Zachodnim oraz Stowarzyszeniem Gmin Górniczych w Polsce. Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE zostało sygnatariuszem Memorandum Gospodarczego, które w 2019 roku podpisały organizacje zrzeszające przedsiębiorców w Subregionie Zachodnim oraz Kraju Morawsko – Śląskim, dzięki czemu pracowaliśmy nad integracją transgraniczną, internacjonalizacją biznesu oraz wspólnymi projektami transgranicznymi. Rozmowy zaowocowały m.in. stworzeniem koncepcji na projekt edukacyjny pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski a Miastem Karwina oraz złożeniem wniosku na projekt Gminy Pietrowice Wielkie i Izba Gospodarcza w Opawie.

W dużym skrócie poniżej prezentujemy ważniejsze wydarzenia jakie zostały zorganizowane w kończącym się roku 2021.

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy ŚPG ŚLĄSK.ONLINE oraz Stowarzyszeniem Gmin Górniczych w Polsce. Partnerzy wspólnie podejmą się wyzwań wynikających z transformacji górnictwa. Strony umowy zakładają, że zmierzać będą w kierunku wzmacniania zasobów rynku pracy na terenie gmin dotkniętych skutkami transformacji górnictwa oraz depopulacji.

 

Została podpisana umowa partnerska pomiędzy Śląskim Porozumieniem Gospodarczym ŚLĄSK.ONLINE oraz Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, Filią w Wodzisławiu Śląskim. (10.07.2021)

 

Podczas spotkania w Opawie omawiano zagadnienia rynku pracy. Członkowie Izby Gospodarczej w Opawie oraz Bruntalu, przedstawiciele urzędów miast i urzędów pracy analizowali transgraniczny rynek pracy (21.07.2021).

 

Izby gospodarcze pracują nad rozwiązaniem ułatwiającym prowadzenie biznesu po drugiej stronie granicy. Partnerzy projektu; Izba Gospodarcza w Wodzisławiu oraz Izba Gospodarcza w Karwinie, poprzez narzędzia online, badali wymagania związane z wejściem na rynek zagraniczny, identyfikowali zagrożenia i problemy związane z działalnością zagraniczną. ŚPG ŚLĄSK.ONLINE zorganizowało śniadanie biznesowe w Centrum Konferencyjnym Jordaszka, na którym prezentowano efekt prac projektowych.

 

Z inicjatywy ŚPG ŚLĄSK.ONLINE doszło do spotkania w Bolaticach gdzie wypracowano koncepcję współpracy projektowej pomiędzy Gminą Pietrowice Wielkie a Izbą Gospodarczą w Opawie (01.09.2021).

 

Po okresie lockdowny, ŚPG ŚLĄSK.ONLINE powróciły do organizacji śniadań biznesowych. Celem spotkań były prezentacje efektów działań oraz omówienie planów na przyszłość (03.09.2021).

 

Spotkanie w magistracie Wodzisławia Śląskiego było okazją do omówienia założeń edukacyjnego projektu transgranicznego opracowanego przez ŚPG ŚLĄSK.ONLINE. Wiceprezydent Wodzisławia Śląskiego Izabela Kalinowska oraz wiceprezydent Karwiny Andrzej Bizoń nie tylko zdecydowali się złożyć wspólny wniosek ale także z zadowoleniem poznali się i zadeklarowali bliższą współpracę (14.09.2021).

 

Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE, dostrzegając szanse rozwoju regionu w projekcie Odrzańskiej Drogi Wodnej, zorganizowało w ramach cyklu „Biznes na granicy” w Pod Zielonym Dębem w Boguminie (Czechy) konsultacje z udziałem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i przedstawicieli rządu czeskiego. (06.10.2021)

 

W Domu Przyjęć Arkadia w Żorach odbyła się jedna z edycji spotkań „Przy kawie o biznesie”. Podobnie jak w poprzednich edycjach, głównym celem spotkania była wzajemna integracja lokalnych przedsiębiorców, poszukiwanie wsparcia finansowego i partnerów zagranicznych. Fundusz Górnośląski przedstawił możliwości wsparcia finansowego dla firm ze Śląska. (05.11.2021)

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa umacnia swoją współpracę z biznesem. Uczelnia podpisała porozumienie o partnerstwie i współpracy ze Śląskim Porozumieniem Gospodarczym. Ideą umowy jest podejmowanie inicjatyw na rzecz zwiększenia zasobów rynku pracy poprzez m.in. wdrażanie edukacji kompetencyjnej, dualnego kształcenia (09.12.2021).

Ireneusz Burek

Podobe artykuły

Wyszukiwarka