• +48 502 21 31 22

Warsztaty "Polityka rozwoju gospodarczego województwa śląskiego 2030"

Projekt: Gospodarka

Żorska Izba Gospodarcza zaprasza na warsztaty dotyczące dokumentu "Polityka rozwoju gospodarczego województwa śląskiego 2030"

Żorska Izba Gospodarcza wraz z ARP S.A. zapraszają 4.11.2021 r. o godzinie 13:00 do udziału w warsztatach dotyczących dokumentu "Polityka rozwoju gospodarczego województwa śląskiego 2030", który opracowuje Stowarzyszenie Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych (CATG) na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Spotkanie odbędzie się w Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach.

 

Opracowanie Polityki rozwoju gospodarczego województwa Śśąskiego ma na celu zdiagnozowanie potencjałów gospodarczych województwa śląskiego oraz wskazanie kierunków takiego kształtowania polityki gospodarczej, aby możliwe było reagowanie na wskazane wyzwania z uwzględnieniem dostępnych dla samorządu województwa instrumentów polityki gospodarczej.

W ramach prac nad dokumentem „Polityka rozwoju gospodarczego województwa śląskiego 2030” stowarzyszenie przeprowadza warsztaty w 4 podregionach województwa z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcami z terenu województwa śląskiego w celu weryfikacji wstępnych wniosków i rekomendacji.

Zgłoszenia można przesyłac e-mailem na adres [email protected] do czwartku 28-go października do 16.00. Zgłoszenia powinny zawierać imię i nazwisko oraz instytucję (firmę) reprezentowaną oraz nr warsztatu (nr 4).

Podobe artykuły

Wyszukiwarka