• +48 502 21 31 22

O problemach przestrzeni miejskiej czyli kampania przeciwko betonozie

Projekt: Ekologia Środowisko, jakość życia, ekologia Slow city Czyste powietrze Turystyka i rekreacja Projektowanie miast, przestrzeń dla mieszkańca Wypoczynek, rozrywka

Celem kampanii społecznej "Krajobraz Mojego Miasta- przeciwko betonozie" jest zwiększenie świadomości potrzeby ochrony krajobrazu kulturowego.

Kampania "Krajobraz Mojego Miasta"  służy ochronie i doskonaleniu krajobrazu miejskiego. Tworzy pole do debaty o przestrzeni miejskiej. Podjęte działania mają dotrzeć do różnych grup odbiorców, celem budowania społecznej świadomości wartości estetyki w przestrzeni publicznej.

Akcję, której pomysłodawczynią była w 2016 prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu w MKDNiS, wspierają niezmiennie Sebastian Karpiel-Bułecka, Dorota Chotecka, Krzysztof Trebunia-Tutka, Bogdan, Wiktor Lach, Jan Mencwel czy Robert Gonera.

Tegoroczna odsłona kampanii to również nowe twarze. Do grona wspierających dołączyli reżyser Robert Gonera, architektka Magdalena Milert oraz dyrektorkę Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartosza Skaldawskiego.

Krajobraz miejski ma bardzo istotne znaczenie dla jakości życia codziennego mieszkańców i wpływa na atrakcyjność turystyczną miast.  Krajobraz jest tłem ważnych wydarzeń i przemian społecznych oraz przestrzenią o dużym znaczeniu dla dziedzictwa regionu. Dotyczy go wiele pozornie prozaicznych problemów –  niedostatki planowania przestrzennego, niszczenie fasad, zalew reklam czy zamiana rynków i terenów zielonych w betonowe parkingi.

W kampanii przywoływane są przykłady powszechnie rozpoznawanych zabytków, także zabytków przemysłowych i techniki. Podkreślone są również te zabytki, które są nieobecne w powszechnej świadomości- historyczne układy urbanistyczne i podziały własnościowe, małą architekturę i wystrój wnętrz czy historyczne nasadzenia określonych gatunków drzew.

W kampanii przywoływane są różnorodne formy i narzędzia ochrony dziedzictwa kulturowego: rejestr zabytków, Listę Pomników Historii, Listę światowego dziedzictwa UNESCO, gminne i wojewódzkie ewidencje zabytków czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

W tym roku szczególna uwaga poświęcona jest formie ochrony krajobrazu kulturowego, jaką jest park kulturowy – chroni on nie tylko zabytkowe budynki, ale też ich otoczenie i jest ustanawiany przez władze samorządowe w porozumieniu z wojewódzkimi konserwatorami zabytków.

Głównymi elementami tegorocznej kampanii są film i spot. 

We wtorek 21 września 2021 roku o godzinie 12:30 odbędzie się  premiera online filmu kampanii społecznej KRAJOBRAZ MOJEGO MIASTA - PRZECIWKO BETONOZIE, na którą zaprasza Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Bartosz Skaldawski.

Transmisja premiery filmu będzie dostępna na Facebooku kampanii.

O godzinie 12.00 odbędzie się również krótkie wprowadzenie do filmu, podczas którego wystąpią:prof. IH PAN Magdalena Gawin - Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Generalny Konserwator Zabytków; Mariusz Czuba - Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa; dr Andrzej Siwek - Kierownik Oddziału Terenowego NID w Krakowie, ekspert w filmie KMM; Robert Gonera - aktor, prowadzący i narrator filmu KMM; Roman Marcinek - moderator, autor wielu publikacji o tematyce krajobrazu i dziedzictwa kulturowego, ekspert NID. Prowadzącą będzie Agata Konarska.

/źródło: fb Krajobraz Mojego Miasta/ 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka