• +48 502 21 31 22

Bony na cyfryzacje już od września

Projekt: Gospodarka Finanse

Od września będzie możliwość uzyskania dotacji z PARP na cyfryzacje w firmie.

Od września będzie możliwość uzyskania dotacji na wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji, tzw. bon na cyfryzacje.

Konkurs finansowany z funduszy unijnych jest wsparciem dla MŚP w zakresie realizacji projektów, przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania przez nie technologii cyfrowych. Dofinansowanie może zostać przeznaczone m. in. na zakup usług programistycznych, oprogramowania czy też na zakup środków trwałych niezbędnych do opracowania, wprowadzenia lub wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego w firmie.

Rozliczenie projektu nastąpi w formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy projektu, tj. wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu rzeczowego projektu, w tym osiągnięcie zakładanego celu projektu i jego wskaźników.

Dokumentacja konkursowa będzie dostępna 6 września 2021 r. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 20 września i kończy 20 października br. Dofinansowanie można otrzymać po spełnieniu określonych kryteriów.

/PARP, oprac. d/

 

 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka