• +48 502 21 31 22

Transgraniczne centrum biznesowe na tapecie

Projekt: Spotkania branżowe Promocja biznesu Współpraca polsko-czeska Memorandum Gospodarcze PL-CZ

Izby gospodarcze pracują nad rozwiązaniem ułatwiającym prowadzenie biznesu po drugiej stronie granicy.

Transgraniczne centrum biznesowe na tapecie

Misją izb gospodarczych jest głównie działanie na rzecz swoich członków, w istocie skupionych na wspieraniu przedsiębiorców lokalnych w różnych obszarach. Dość często przedsiębiorcy otrzymują wsparcie w zakresie szkoleń i interpretacji zmieniających się przepisów prawa. Po polskiej stronie bardzo często pojawia się pytanie na jakich zasadach można prowadzić swój biznes w Czechach. Media oraz nieformalne źródła informują, że po drugiej stronie granicy płaci się mniej obciążeń i kosztów pracy, niższe są podatki oraz prawo jest bardziej liberalne. Polskie firmy nieraz szukają potwierdzenia tych informacji u źródeł, co nie zawsze jest proste. W ramach porozumienia gospodarczego (Memorandum Gospodarczego z 2019 roku), w szczególności w obrębie priorytetu integracji, dwie izby gospodarcze (w Wodzisławiu Śląskim i Karwinie) postanowiły zbadać jakie są potrzeby w tym zakresie oraz co może utrudniać rozszerzenie biznesu po drugiej stronie granicy.

W ogólnych wnioskach badania pojawiły się takie przeszkody w prowadzeniu działalności za granicą, jak nieznajomość zagranicznych standardów prawnych, słaba orientacja w zagranicznym otoczeniu biznesowym, znikoma świadomość o możliwościach współpracy zagranicznej, brak kontaktów oraz bariera językowa.

Wyniki z badania transgranicznego oraz ogromne trudności związane z depopulacją, załamania gospodarczego i wskutek pandemii, są tematem dyskusji w kręgach gospodarczych w zakresie szukania rozwiązań mających pomóc lokalnym firmom, w tym również w układzie transgranicznym. Nadrzędnym wnioskiem jaki przewija się w rozmowach jest brak centralnego punktu informacji, które posiadałoby kompetentną wiedzę w wspomnianym zakresie. Grupa docelowa, obecnie często nie wie do kogo zwrócić się o pomoc w uzyskaniu odpowiedzi na pytania z zakresu możliwości prowadzenia firmy po drugiej stronie granicy. Co więcej, mimo teoretycznie otwartych granic, granica administracyjna jest często postrzegana jako poważny i realny problem w rozwijaniu firmy.

Partnerzy projektu; Izba Gospodarcza w Wodzisławiu oraz Izba Gospodarcza w Karwinie, poprzez narzędzia online, badali wymagania związane z wejściem na rynek zagraniczny, identyfikowali zagrożenia i problemy związane z działalnością zagraniczną.

Szczegółowe omówienie wyników badań oraz celu projektu o nazwie ”Centrum Doradcze i Informacyjne – wspieranie działalności transgranicznej” przedstawiono w dniu 28 lipca w Wodzisławiu Śląskim (spotkanie odbyło się w centrum biznesowym Jordaszka), które prowadzili Krzysztof Dybiec, Ivo Bartecek, Petr Machej, Wiesław Firla oraz Milan Kasl. Kolejne spotkanie z czeskimi przedsiębiorcami odbędzie się 30 sierpnia w czeskim Horni Suche. Wiele wskazuje na to, że koncepcja projektowa jest zalążkiem do utworzenia polsko-czeskiego centrum biznesowego dla przedsiębiorców Subregionu Zachodniego oraz Kraju Morawsko -Śląskiego.

Z badań wynika, iż około 90% firm widzi sens rozważania rozszerzenia działalności za granicą, około 60% rozważało już taką możliwość w przeszłości, zaś aż 84% polskich firm upatruje szans na zdobycie nowych rynków zbytu (po stronie czeskich firm około 54%). Badania wykazały też różne podejście do zagadnienia tworzenia firm po drugiej stronie granicy. I tak np. 24% czeskich firm nie jest zainteresowana wejściem na rynek polski, zaś tylko 6% polskich firm nie interesuje się rynkiem w Czechach. Różnice są też widoczne w rozbiciu na bardziej szczegółowe pytania, nie mniej jednak obydwie strony zaznaczają, że najistotniejsze i najważniejsze informacje, do których trzeba mieć dostęp to: informacje o ustawach, rozporządzeniach, informacje o podatkach, dostęp do biur księgowych i doradczych oraz szeroko rozumiane kontakty.

Ireneusz Burek

Podobe artykuły

Wyszukiwarka