• +48 502 21 31 22

Renta rodzinna dla maturzysty i studenta również na okres wakacji

Projekt: Gospodarka Prawo i podatki Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Maturzyści, którzy wybierają się na studia, a także studenci którzy skończyli jeden kierunek i zaczynają następny mogą otrzymywać rentę rodzinną nawet w wakacje.

Renta rodzinna jest świadczeniem, które przysługuje osobom uczącym się do 25 roku życia, można je otrzymać po śmierci m. in. rodzica. Jeżeli urodziny studenta przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może on otrzymać rentę aż do zakończenia studiów. 

Dziecko, które pobierało rentę do 16 roku życia, może pobierać ją dalej pod warunkiem że kontynuuje naukę w szkole lub na studiach. Jednak konieczne jest potwierdzenie w postaci zaświadczenia o kontynuacji nauki, wystawionego przez szkołę lub uczelni. 

Zwykle taki dokument wystawiany jest na rok szkolny i przez taki czas jest ważne.

Jak wyjaśnia rzecznika śląskiego ZUS Beata Kopczyńska młodzież musi pamiętać o tym, że jeśli nie dostarczy takiego zaświadczenia to uznane zostanie, że nie kontynuuje nauki i nie będzie podstaw do przyznania i wypłaty renty rodzinnej.

Kiedy nie trzeba zaświadczenia ze szkoły

Dziecko może otrzymać rentę rodzinną po ukończeniu 16 lat, nawet jeżeli nie kontynuuje nauki.

Taka możliwość istnieje tylko w sytuacji gdy dziecko stało się całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki w szkole przed osiągnięciem 25 roku życia. Takie orzeczenie wydaje lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS. 

Okres wakacji

Renta rodzinna przysługuje również w czasie wakacji, jeśli są one między kolejnymi latami nauki w tej samej szkole. Również maturzystom, którzy zakończyli swoją  edukacje w szkole średniej, a jeszcze nie rozpoczęli studiów, renta rodzinna przysługuje do końca sierpnia. Natomiast gdy przyszły student chce ją otrzymać również za wrzesień musi dostarczyć do ZUS zaświadczenie o przyjęciu na pierwszy rok studiów. Jeżeli uczelnia nie wystawi zaświadczenia we wrześniu, wystarczy że student dostarczy zawiadomienie o przyjęciu na studia i sam napisze oświadczenie. Musi być w nim zawarta planowana data rozpoczęcia studiów. Student musi zobowiązać się do dostarczenia zaświadczenia z uczelni najpóźniej w miesiącu, w ktorym rozpoczyna się rok akademicki.

Jeżeli student złoży oświadczenie o rozpoczęciu nauki w październiku, ale tak nie będzie, będzie musiał zwrócić rentę za wrzesień. Natomiast jeśli rok akademicki zaczyna się później niż w październiku renta za wrzesień nie przysługuje. Można ją pobierać dopiero od miesiąca, w którym złoży on wniosek o wypłatę renty oraz zaświadczenie, że rozpoczął studia.

Wysokość renty


Renta rodzinna zależy od wysokości zarobków rodzica, po którym przysługuje. Jeżeli pobiera ją tylko jedna osoba to wówczas wynosi 85% świadczenia zmarłego, gdy dwie osoby (np. student i rodzic) - to 90%, w przypadku gdy do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej (student i jego rodzeństwo) wówczas wysokość renty rodzinnej to 95% świadczenia zmarłego.

ZUS przyznaje jedną rentę rodzinną i dzieli ją na równe części między uprawnione osoby. Osobom pełnoletnim przekazuje rentę na ich rachunek bankowy lub pocztą.

/ZUS, oprac. d/

fot.pixabay.com

Podobe artykuły

Wyszukiwarka