• +48 502 21 31 22

Przedsiębiorco weź udział w badaniu WUP Katowice!

Projekt: Gospodarka Rynek pracy, depopulacja, edukacja

WUP w Katowicach realizuje badanie diagnozujące rynek pracy w województwie śląskim w aspekcie społeczno-gospodarczym.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach realizuje badanie pt.: „Sytuacja na śląskim rynku pracy w aspekcie społeczno-gospodarczym w perspektywie do 2025 roku w opiniach przedsiębiorców - badanie sondażowe".

Wykonawcą badania jest firma Grupa BST Sp. z o.o., ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice, która będzie je realizować w miesiącach lipiec - wrzesień 2021 r. Badanie przeprowadzone będzie przy pomocy realizacji wywiadów kwestionariuszowych. 
 
Głównym celem badania jest diagnoza śląskiego rynku pracy w aspekcie społeczno-gospodarczym w perspektywie do 2025 r.

Badanie dotyczy zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstw w związku z pandemią koronawirusa w perspektywie 2022 roku, sytuacji zatrudnieniowej oraz rozwoju firm do 2025 roku.

Badanie jest realizowane przy wykorzystaniu metody sondażowej wśród przedsiębiorców województwa śląskiego z uwzględnieniem podziału na subregiony techniką  CATI i CAWI.

Udział firm w badaniu ma kluczowe znaczenie dla jego jakości i efektywności. Badanie ma charakter poufny, a wszystkie informacje zdobyte w trakcie jego realizacji wykorzystane zostaną wyłącznie do celów badawczych.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety- liczy się każdy głos. 

Więcej informacji na temat badania można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy lub kontaktując się z Wykonawcą badania pod numer 32 722 84 54.

/WUP Katowice, oprac. d/ 

fot. freepik.com

Podobe artykuły

Wyszukiwarka