• +48 502 21 31 22

Drewnany kościół w malowniczym otoczeniu starych dębów i kasztanowców - kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach

Projekt: Kraina Górnej Odry

Łaziski kościół wraz z pięcioma innymi obiektami sakralnymi ziemi wodzisławskiej umieszczony został na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego.

W Łaziskach w gminie Godów na niewielkim wzniesieniu, w malowniczym otoczeniu starych dębów i kasztanowców, stoi kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych. Jest najstarszym i najcenniejszym obiektem drewnianego budownictwa sakralnego ziemi wodzisławskiej.

Początkowo za datę ukończenia budowy świątyni uważano rok 1579, jednak przeprowadzone w 2008 r. badania dendrochronologiczne wskazują, że jest ona co najmniej sto lat starsza niż sądzono. Jest to kościół orientowany, gotycki, przekształcony w epoce baroku. Wiekowe wnętrze świątyni, pokryte polichromią z 1560 r. kryje m.in. późnobarokowy ołtarz główny z XVIII w., a w nim rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem z początku XVI w. pochodzącą z dawnego tryptyku ołtarzowego. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się barokowy obraz Wszystkich Świętych. W kościele można też podziwiać ambonę z połowy XVIII w., rzeźbę Michała Archanioła, drewnianą chrzcielnicę, organy oraz obrazy Drogi Krzyżowej. Ciekawostką jest wyeksponowany za pomocą przeszklenia z namalowanym okiem opatrzności otwór w północnej nawie. To ślad po pocisku, który w czasie wojny wpadł do świątyni i cudem nie wybuchł.

W murze ogrodzenia okalającego kościół umieszczony jest średniowieczny kamienny krzyż pokutny pochodzący z XIV-XVI w., jednak część źródeł datuje go nawet na XIII w.

Łaziski kościół wraz z pięcioma innymi obiektami sakralnymi ziemi wodzisławskiej umieszczony został na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego.

fot. Aleksandra Pazger
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka