• +48 502 21 31 22

Układ Rafako z wierzycielami jest prawomocny

Projekt: Gospodarka

Uprawomocnienie się decyzji sądu pozwoli Rafako na powrót do normalnej działalności i umożliwi startowanie w przetargach, a co za tym idzie pozyskiwanie nowych zleceń.

Układ Rafako z wierzycielami jest prawomocny

Sąd Okręgowy w Gliwicach odrzucił zażalenia wniesione na postanowienie sądu rejonowego o zatwierdzeniu układu Rafako S.A. z wierzycielami. Tym samym układ zawarty w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym stał się prawomocny. 29 czerwca odbyło się także WZA Rafako, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe spółki za 2020 rok, udzielano absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej oraz powołano członków rady nadzorczej, na nową, dwuletnią kadencję.

Uprawomocnienie się decyzji sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu pozwoli Rafako na powrót do normalnej działalności i umożliwi startowanie w przetargach, a co za tym idzie pozyskiwanie nowych zleceń. Oznacza także, że zgodnie z propozycjami układowymi spółka rozpocznie realizowanie zobowiązań układowych w ustalonych wcześniej i zaakceptowanych przez wierzycieli terminach.

- Czekaliśmy na tę decyzję od pół roku i przyjmujemy ją z ogromną radością, bo dzięki niej Rafako, zgodnie z oczekiwaniami, wraca na rynek – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu Rafako S.A. – Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania, Rafako to dziś zupełnie inne firma niż przed rokiem, podjęliśmy w ostatnich miesiącach szereg działań naprawczych. Zoptymalizowaliśmy zatrudnienie i strukturę organizacyjną, wypowiedzieliśmy nierentowne kontrakty i przygotowaliśmy Rafako do pozyskania inwestora. Teraz nadszedł dla inwestorów idealny czas, bo spółka, która zawsze miała duży potencjał, zyskała także nowe otwarcie - dodał prezes.

Zarząd Rafako S.A. podjął decyzję o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego we wrześniu ubiegłego roku. Decydującą przesłanką do podjęcia decyzji o rozpoczęciu restrukturyzacji było istotne pogorszenie sytuacji finansowej spółki, która musiała dokonać istotnych odpisów aktualizujących wartość aktywów, oraz zawiązać rezerwy na przyszłe koszty. Jednak główną przyczyną dawnych kłopotów Rafako był brak rentowności na wielu kontraktach, m.in. na budowie elektrowni w Wilnie.

W czasie restrukturyzacji Rafako z powodzeniem ukończyło budowę bloku 910 MW w Jaworznie, największej inwestycji w historii spółki. - Prace w Jaworznie prowadziliśmy niezależnie od trudnej sytuacji Rafako. Dochowaliśmy ustalonych z Zamawiającym terminów a blok osiągnął moc nominalną - mówi Radosław Domagalski-Łabędzki, który jest także prezesem zarządu spółki celowej E0003B7 sp. z o.o., która wybudowała nowy blok. - Warto dodać, że na tej budowie zawsze był dobry klimat rozmów z zamawiającym, ale także z Instytucjami finansującymi, co miało i ma ogromne znaczenie dla powodzenia tego, niezmiernie ważnego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, projektu – podkreślił prezes.

Zdaniem zarządu Rafako spółka po zakończonej z sukcesem restrukturyzacji doskonale odnajdzie się na zmieniającym się rynku energetyki i będzie znaczącym ogniwem procesu dekarbonizacji. Już dziś Rafako finalizuje projekt badawczy NCBR „Bloki 200+”, którego wdrożenie pozwoli na dostosowanie pracujących w Polsce od kilkudziesięciu lat bloków energetycznych klasy 200 MW, do unijnych norm emisji zanieczyszczeń i umożliwi ich współpracę z odnawialnymi źródłami energii.

oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka