• +48 502 21 31 22

Akademia Menedżera MŚP: nawet do 80% refundacji na rozwój

Projekt: Gospodarka Finanse Kształcenie zawodowe kadr Kształcenie kompetencji, ścieżka kariery Promocja biznesu

RIG w Katowicach realizuje projekt UE, w ramach którego przedsiębiorcy MŚP mogą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe (refundacja 80% kosztów)

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zaprasza przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego do skorzystania z dofinansowania na usługi rozwojowe w ramach pojektu Akademia Menedżera MŚP 2- Makroregion 4.

Obecne nabory skierowane są dla mikro i małych przedsiębiorców. Zwłaszcza do małych przedsiębiorców (wielkość zatrudnienia poniżej 50 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro), na których czeka po 24 tys. zł dofinansowania (w formie refundacji 80% kosztów) na usługi rozwojowe przedsiębiorstwa zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (analiza rozwoju przedsiębiorstwa plus doradztwo/szkolenia/studia podyplomowe; bądź bez analizy jeśli firma posiada aktualną analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa zbieżną z wymaganiami projektu.

Mikroprzedsiębiorstwa obecnie przyjmowane są na listę rezerwową.

Celem Projektu AM2 jest rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych MŚP poprzez podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi

Grupą docelową są właściciele, kadra kierownicza oraz kadra która może awansować na stanowisko kierownicze.

W ramach projektu przewidziano kilka naborów dla przedsiębiorstw. Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2022 roku, kolejny nabór przewidziany jest na jesień.

Projekt Akademia Menedżera MŚP 2- Makroregion adresowany jest do przedsiębiorców sektora MŚP z województw: śląskiego, łódzkiego i opolskiego.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Żeby uzyskać dofinansowanie należy wypełnić wniosek na stronie internetowej PARP, zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych przed terminem uruchomienia naboru. Kolejnym krokiem jest aktywacja w systemie i zalogowanie się w systemie operatora. Następnie należy złożeć Wniosek o umowę w systemie Operatora w terminie uruchomienia naboru.

Partnerem projektu dla województwa śląskiego jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Więcej informacji i dokumenty na temat projektu.


Informacje o projekcie można uzyskać pod numerem Infolinii:
tel.: (42) 208 06 06, e-mail: [email protected]
Doradca Lokalny: tel.: (32) 781-48-66, (32) 351-11-86; e-mail: [email protected]

Podobe artykuły

Wyszukiwarka