• +48 502 21 31 22

Ósmoklasisto wybierz swoją ścieżkę edukacji

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja

W maju rozpoczyna się składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych. Już teraz można zapoznać się z ofertą szkół z powiatu wodzisławskiego.

Ósmoklasiści stoją przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. Powiat wodzisławski przedstawił pełną ofertę szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 w postaci Informatora naborowego.

Terminy rekrutacji

Minister Edukacji i Nauki ustala harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży. Jest on dostosowany do zmienionego harmonogramu egzaminów ósmoklasisty, również biorąc pod uwagę termin wydania zaświadczenia o jego wyniku przez OKE.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej razem z dokumentami można złożyć od 17 maja 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku. Wyjątek stanowią: szkoła ponadpodstawowa dwujęzyczna, oddział dwujęzyczny, oddział międzynarodowy, oddział przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziały wymagające indywidualnych, szczególnych predyspozycji oraz oddziały prowadzące szkolenie sportowe. Do tych szkół wnioski składane są od 17 maja 2021 roku do 31 maja 2021 roku.

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów zostaną ogłoszone 22 lipca 2021r., zaś listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów ogłoszone będą 2 sierpnia 2021r.

Od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. zakwalifikowani kandydaci składają potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku szkoły, która prowadzi kształcenie zawodowe konieczne jest także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostali przyjęci do szkoły dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolnym 2021/2022 będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego.

Powyższe terminy odnoszą się do szkół ponadpodstawowych nie dotyczą natomiast szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych.

Warto również skorzystać z Wirtualnych Targów Edukacyjnych 2021/2022, gdzie można zapoznać się z informacjami o szkołach tj. z opisami kierunków, filmami promocyjnymi oraz terminami rekrutacji i składania dokumentów, podanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

fot. freepik.com

/oprac. d, powiatwodzislawski.pl/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka