• +48 502 21 31 22

Program „Nowa Energia”- wsparcie dla nowoczesnych technologii energetycznych

Projekt: Środowisko, jakość życia, ekologia

W ramach programu „Nowa Energia” NFOŚiGW jako pierwsze wspiera inicjatywy w obszarze produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru jako źródła energii. Przewidziano 300 mln złotych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program „Nowa Energia”, w którym zostanie udostępnione wsparcie w wysokości 300 mln złotych. Program wspiera uruchomienie innowacyjnych technologii energetycznych, zgodnie z celami Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.

Jak mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, celem programu jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw aby w jak największym stopniu przechodziły w kierunku energetyki bezemisyjnej lub o niskiej emisyjności.

Z 2,5 mld złotych w pilotażowym naborze wodorowym przewidziano 300 mln złotych. Wspierane będą przedsięwzięcia, których celem jest rozwój technologii i produkcji „bezemisyjnego” wodoru oraz technologii przesyłania i wykorzystania wodoru, dostosowania infrastruktury do transportu wodoru, magazynowania wodoru, wykorzystania wodoru w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym, wykorzystujących synergiczne efekty pomiędzy łączeniem sektorów.

Jak twierdzi prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski technologie wodorowe są niezwykle wymagające zarówno pod względem materiałowym jak i inżynierskim, a również pod kątem spełnienia warunków bezpieczeństwa. Dzięki programowi Nowa Energia istnieje szansa wdrożenia rozwiązań które mają szansę na szybkie umiędzynarodowienie, ze względu na rosnącą rolę wodoru w procesach energetycznych.

Pierwszy nabór w programie Nowa Energia, dotyczący technologii wodorowych, wpisuje się w założenia Strategii Wodorowej do 2030 roku, opracowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Określone w strategii cele powinny skupiać się na budowaniu kompetencji polskiego przemysłu w zakresie technologii wodorowych, a dokładnie produkcji, transportu, magazynowania i jego wykorzystania.

Wnioski można składać od 18 marca, kluczowe jest spełnienie kryterium innowacyjności oraz opłacalności ekonomicznej, co jest określone w programie.

Jak podsumowuje wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski, obecny nabór skierowany jest do tych, którzy planują uruchomić produkcję nowego wyrobu w zakresie gospodarki wodorowej lub wdrożyć nową technologię wodorową we własnej działalności. Kolejne nabory w ciągu roku będą dotyczyć innych obszarów tematycznych. W czerwcu projekty będą w obszarze plusenergetyczych budynków, zaś w sierpniu w tematach inteligentnych miast energii, wielopaliwowych bloków z magazynami ciepła lub chłodu oraz stabilnymi i bezemisyjnymi źródłami energii, a także samowystarczalnymi klastrami energetycznymi.

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać pożyczkę do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością premii innowacyjnej w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki po uzyskaniu efektu rzeczowego, ale nie więcej niż 10 mln zł.

Utworzenie Centrum Technologii Bezemisyjnych

Podczas posiedzenia komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Izabela Kloc, eurodeputowana PiS przedstawiła pomysł utworzenia Europejskiego Centrum Technologii Bezemisyjnych.

W ostatnich miesiącach miało miejsce wiele niepokojących zaburzeń w dostawach energii co na własnej skórze odczuli mieszkańcy krajów Unii Europejskiej.

Zdaniem Izabeli Kloc powodem wystąpienia takich wydarzeń była zawodność odnawialnych źródeł energii. Co więcej technologia energetyki odnawialnej nie jest na tyle opracowana, by oprzeć na niej bezpieczeństwo energetyczne UE.

Zadaniem zaproponowanego Centrum Technologii Bezemisyjnych byłyby badania nad czystymi technologiami węglowymi, również w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Mariya Gabriel, komisarz do spraw innowacji i badań naukowych, zdeklarowała otwartość na pomysł utworzenia Centrum.

Jak podkreśla Izabela Kloc, nie chodzi o rezygnację z ambitnych celów Zielonego Ładu, ale o wykorzystanie wszystkich dostępnych środków by wzmocnić bezpieczeństwo europejskiego rynku energetycznego.

fot. freepik.com 

/oprac. d, źródlo: NFOŚiGW, izabelakloc.pl/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka