• +48 502 21 31 22

Synergia – integracja pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine

Projekt: Porozumienia i umowy

Celem projektu „Wspólnymi siłami do rozwoju pogranicza” (Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg 2014-2020), który będzie realizowany w 2021 roku jest rzetelne przygotowanie się do współpracy i zaangażowanie szerokiego grona uczestników do długofalowej współpracy transgranicznej.

- Jeszcze projekt się nie zakończył, jeszcze wiele zadań przed nami - ale efekt Synergii jest już widoczny. Mieszkańcy, przedstawiciele różnych branż, zaangażowali się we wspólne tworzenie planów na przyszłość. Chcieć to móc, ale lepiej dobrze się przygotować. Ostatnie warsztaty w ramach projektu Wspólnymi siłami do rozwoju pogranicza - odbędą się w marcu. Tym razem spotkanie dotyczyć będzie aktywizacji seniorów, kultury, sportu i turystyki – czytamy w mediach społecznościowych Gminy Godów.

Celem projektu jest stworzenie wspólnego transgranicznego planu działania na rzecz realizacji wzajemnej współpracy między już współpracującymi instytucjami Petrovice u Karviné i Gminy Godów po roku 2020. W przygotowaniu tego planu zaangażowane będą także szkoły, stowarzyszenia i organizacje, które aktywnie uczestniczyły w dotychczasowej współpracy. Przewiduje się także zaangażowanie nowych organizacji.

Czytaj ciąg dalszy na raciborz.com.pl

Fot. FB/Michał Fita

Podobe artykuły

Wyszukiwarka