• +48 502 21 31 22

Najnowsze dane GUS – przeciętne wynagrodzenie w Polsce

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Główny Urząd Statystyczny podaje, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku wyniósł 1,7%.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 roku wyniosło 5167,48 złotych. W 2019 roku średnia pensja wyniosła 4918,17 złotych, czyli o 5% mniej niż w roku 2020. Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku w porównaniu do roku ubiegłego wyniósł 1,7%.

Natomiast przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2020 r. wyniosło 5457,98 złotych. Wzrosło ono o ok. 5,6% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Średnia pensja w trzecim kwartale wynosiła 5168,93 złotych brutto. W porównaniu do danych z 2019 roku, odnotowano wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 5%, przeciętna płaca była wtedy równa 5198,58 złotych brutto.

Nie bez wpływu na przeciętne, roczne wynagrodzenie były grudniowe dane. Przeciętne wynagrodzenie w grudniu 2020 roku było równe 5973,75 złotych i było wyższe o 8,9% w porównaniu z listopadem. Było to związane z wypłatami premii kwartalnych, nagród rocznych i kwartalnych, premii uznaniowych, a także odpraw emerytalnych, które również są składnikami wynagrodzenia.

W skali roku, porównując grudzień 2020 r. do grudnia 2019 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 6,6% Warto wspomnieć, że w grudniu 2019 roku wynagrodzenie wzrosło o 6,2% rok do roku. Co oznacza że dane z 2020 roku są rekordowe.

Jak ocenia Dawid Pachucki, starszy ekonomista w biurze analiz makroekonomicznych ING Banku Śląskiego, wzrost wynagrodzeń prawdopodobnie związany jest ze zmianą struktury zatrudnienia i przesunięciem pracowników z mniej do bardziej opłacanych branż usługowych w kierunku przetwórstwa, które zgłasza znaczne zapotrzebowanie na nowe etaty.

Pracownicy do podwyżek płac podchodzą z umiarkowanym optymizmem. Podwyżek oczekuje 34% respondentów, a 28% uważa że zarobki utrzymają się na stałym poziomie. Niepewna sytuacja rynku pracy sprawia że aż 36% badanych nie umiało odpowiedzieć na pytanie dotyczące płac.

fot. freepik.com

/źródło: GUS, pulsHR oprac.d/

 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka