• +48 502 21 31 22

Neogotycki budynek poczty w Wodzisławiu Śląskim

Branża: Instytucje Urzędy Administracja obiektów użyteczności publicznej
Projekt: Kraina Górnej Odry

Budynek wodzisławskiej poczty wzniesiono około 1880 r. przy obecnej ulicy Księdza Pułkownika Wilhelma Kubsza. Budowlę wzniesiono z czerwonej cegły, na planie prostokąta.

Obiekt, z uwagi na pełnione od początku swojego istnienia funkcje, nie jest udostępnionym do zwiedzania. Istnieje jednak oczywiście możliwość zobaczenia niektórych jego wnętrz.

Budynek, w którym mieści się poczta odznacza się eklektyką, której podstawę stanowi ornamentyka neogotycka. Zbudowano go z czerwonej cegły, na planie prostokąta.

Charakterystyczne dla bryły obiektu są ryzality i przybudówka w części południowej. Elewacja północna jest pięcioosiowa, w części środkowej przecięta szczytem, fryzem arkadkowym z niewielkim okienkiem. Szczyt ryzalitu obwiedziony jest gzymsem, okna zaś zamknięte są nadprożami. Elewacja wschodnia i zachodnia są do siebie bardzo podobne, obydwie dwuosiowe. Elewacja południowa jest siedmioosiowa. 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka