• +48 502 21 31 22

Wkrótce wprowadzenie przepisów ratujących przedsiębiorców w kłopotach

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Ustawa dot. Polityki Nowej Szansy umożliwi pomoc przedsiębiorcom. Przez 10 lat na ten cel przeznaczone zostanie rocznie 120 mln zł z budżetu.

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Redakcje, wydawcy, gazety, media
Stowarzyszenia, kluby i związki

Prezydent Andrzej Duda podpisał już ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Przepisy wchodzą w życie 14 dni po ogłoszeniu ich w Dzienniku Ustaw. Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju ustawa przewiduje wsparcie przedsiębiorców zarówno o charakterze finansowym, jak i przy realizacji planów naprawczych. Odbiorcą rozwiązań przewidzianych w ustawie będą przedsiębiorstwa w trakcie postępowania upadłościowego lub narażone na likwidacje. Wsparcie będzie kierowane zarówno do MŚP, jak i do dużych przedsiębiorstw. Pomoc udzielana będzie w formie pożyczki na ratowanie, tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i restrukturyzację.

Pomoc na ratowanie będzie miała formę krótkookresowych pożyczek o wysokości uzależnionej od sytuacji przedsiębiorcy. Pożyczki będą udzielane na 6 miesięcy z możliwością dla MŚP ponownego wystąpienia o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego, co przedłuży okres spłaty do 18 miesięcy. Duży przedsiębiorca będzie zaś mógł ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu w ramach pomocy na restrukturyzację.

Kolejną z oferowanych form pomocy będzie tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, z którego mogą skorzystać tylko mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Podobnie jak w przypadku pomocy na ratowanie  wysokość pożyczki będzie uzależniona indywidualnie od przedsiębiorcy i przyznana do 18 miesięcy.

Dla przedsiębiorców którzy mają plan restrukturyzacji, ale nie udźwignęliby samodzielnie jej kosztów przeznaczono pomoc na restrukturyzację.

Wobec tego wsparcie przewidziane w ustawie przedstawia się następująco. W momencie kiedy przedsiębiorca będzie zmagał się z trudnością zachowania płynności finansowej będzie mógł ubiegać się o pomoc na ratowanie w formie krótkoterminowej pożyczki. Jeżeli będzie ona niewystarczająca przedsiębiorstwa z MŚP będą mogły wystąpić o dodatkową pożyczkę w formie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego. Ostatnią opcją, gdyby wsparcie okazało się niedostateczne jest pomoc na restrukturyzację. W przypadku dużych przedsiębiorstw otrzymanie pomocy będzie wyglądało podobnie, ale z pominięciem pomocy w ramach tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego. Dodatkowo duży przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o wydłużenie terminu spłaty pożyczki lub dodatkową pomoc w ramach pomocy na restrukturyzację.

Operatorem pomocy, którą oferuje ustawa będzie Agencja Rozwoju Przemysłu, a zasady jej udzielania opierają się o Wytyczne Komisji Europejskiej dot. pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowanych w trudnej sytuacji.

fot. freepik.com

/źródło: Ministerstwo Rozwoju, oprac. d/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka