• +48 502 21 31 22

Sprzeciwiamy się zakazom spalania drewna w nowoczesnych kominkach i piecach!

Branża: Instalacje elektryczne, gazowe, kominkowe, sanitarne, wodno-kanalizacyjne i inne;    Projekt: Praca

Stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzaniu zakazów i ograniczeń w paleniu suchym drewnem w kominkach i piecach. Mówimy "NIE" retoryce Polskiego Alarmu Smogowego i utożsamianiu nowoczesnych, ekologicznych urządzeń ze źródłem smogu w naszym kraju.

Artykuł opracowany przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "MARPOL" EKSPORT- IMPORT M.Z.M.P. ANISEROWICZ S.C. Mirosław Aniserowicz

kominki, piecyki na drewno, piecyki na pellet, rekuperacja

Firma działa w branżach:
Instalacje elektryczne, gazowe, kominkowe, sanitarne, wodno-kanalizacyjne i inne

We wszystkich państwach zachodniej Europy biomasa, w tym drewno, jest traktowana jako OZE (Odnawialne Źródło Energii). Spalanie drewna w wysokiej klasy kotle czy kominku jest w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, czy Norwegii uznawane za zachowanie proekologiczne. Wzorem tych państw dla urządzeń opalanych drewnem wprowadzono rygorystyczne normy emisji, które od 01.01.2022 będą obowiązywać w całej UE (ecodesign). Obecnie instalowane i użytkowane w Polsce kominki i piece spełniają te normy, co potwierdzają badania z certyfikowanych laboratoriów. Zaprzestanie ich eksploatacji prowadzi do minimalnej redukcji zanieczyszczeń.

Domagamy się, by w przygotowanych przez Atmoterm S.A. na zlecenie władz województw programach ochrony powietrza uwzględniono prawidłową emisję ze spalania drewna w nowoczesnych piecach i kominkach (spełniających kryteria ecodesign) a nie jak to ma miejsce obecnie – emisję zanieczyszczeń bazującą na zawyżonych i nieaktualnych wskaźnikach, adekwatnych dla urządzeń z lat 90-tych. To tak jakby przyjąć, że obecnie i w przyszłości wszyscy będziemy poruszać się na drogach samochodami spalinowymi klasy EURO 1 (wprowadzonej na początku lat 90-tych). 

W czerwcu 2020 roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece wystosowało oficjalne pisma do Prezydenta i Premiera RP dotyczące nieprawidłowości w najnowszej wersji rządowego programu „Czyste Powietrze”. Stowarzyszenie zauważa, że program w nieuprawniony sposób pomija urządzenia zasilane odnawialną biomasą (kominki i piece) w systemie dopłat.

Taki ruch OSKP przyniósł oczekiwany rezultat, premier przekazał do Ministerstwa Klimatu, jako organu właściwego dla poruszanych zagadnień. Zobowiązał jednak ministra do przesłania sobie kopii odpowiedzi, jaka będzie udzielona stowarzyszeniu.

/artykuł sponsorowany/ 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka