• +48 502 21 31 22

Długa droga przed Rafako do wyjścia z zapaści finansowej. Spółka szuka nowego właściciela akcji PBG

Projekt: Gospodarka

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie za kontynuowaniem działalności spółki.

Stuprocentowe poparcie od akcjonariuszy uzyskał zarząd Rafako S.A. dla kontynuowania działalności spółki. - Wynik głosowania oczywiście cieszy i zarząd wierzył, że właśnie taki będzie - powiedziała po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agnieszka Wasilewska–Semail, p.o. prezes zarządu Rafako. - Niedawny znaczny wzrost kursu naszych akcji pokazał, że rynek także wierzy w Rafako. Oczywiście czeka nas głęboka restrukturyzacja, zgoda na kontynuowanie działalności to zarazem oczekiwanie głębokich zmian organizacyjnych, także w strukturze zatrudnienia – dodała.

- Rafako, patrząc długoterminowo, ma do odegrania ważną rolę w procesie transformacji energetycznej. A w krótszym horyzoncie musi dokończyć budowę nowego bloku w Jaworznie – podkreśliła Agnieszka Wasilewska–Semail, przypominając, że Rafako ma do dokończenia także inne duże kontrakty, a najważniejszym zadaniem na dziś jest poprawa ich rentowności.

- Nasz potencjał, unikatowe kompetencje w energetyce i portfel zamówień o wartości ponad dwóch miliardów złotych, a zarazem kompetentna i oddana firmie załoga stanowią największą wartość Rafako. Niemniej jednak spółka jest dziś w trudnym momencie i czeka nas wiele pracy i wyrzeczeń – dodała Agnieszka Wasilewska–Semail.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonano także zmian w radzie nadzorczej spółki. Wykonując uprawnienia osobiste spółki PBG S.A. w restrukturyzacji, zarządca odwołał Konrada Milczarskiego i powołał w to miejsce Bartosza Sierakowskiego. Konrad Milczarski został ponownie powołany do rady nadzorczej przez walne zgromadzenie, które wcześniej odwołało dotychczasowego członka rady nadzorczej Adama Szyszkę.

W bilansie za 2019 r. spółka wykazała skumulowaną stratę w wysokości ok. 304,7 mln zł, czyli przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego o kwotę 38,7 mln zł. Sprawozdania finansowe za rok 2019 zostaną przekazane do publicznej wiadomości 22 czerwca.

Radosław Domagalski-Łabędzki, który od połowy kwietnia kieruje zależną od Rafako spółką E003B7 odpowiedzialną za budowę bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, w rozmowie z portalem WNP.PL podkreślał kluczowe znaczenie tego aneksu dla przyszłości całego Rafako. - Nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym nie udałoby nam się podpisać aneksu w Jaworznie. Brak jego zawarcia miałby daleko idące konsekwencje i bardzo liczymy na rozsądek ze strony naszych partnerów z grupy Tauron - podkreślił Radosław Domagalski-Łabędzki, który od ubiegłego tygodnia jest także wiceprezesem Rafako.

Kontrakt według obecnych założeń ma zakończyć się z rocznym poślizgiem. Oznacza to dodatkowe koszty po stronie generalnego wykonawcy. - Będziemy o tym rozmawiać z zamawiającym. Z pewnością będą to wymagające rozmowy. Mamy jednak nadzieję, że świadomość, iż brak porozumienia w tej kwestii potęgowałby problemy i mógłby doprowadzić do wymknięcia się sytuacji spod kontroli, jest po obu stronach. Dlatego nie wyobrażam sobie, abyśmy nie doszli z inwestorem do porozumienia - podkreślił Radosław Domagalski-Łabędzki.

- To ostatni tak duży blok węglowy w Polsce. Stare bloki czeka modernizacja, zresztą będąca w obszarze zainteresowań Rafako. Jednak wiele z nich trzeba będzie niedługo wyłączyć. Dlatego ta inwestycja po prostu musi zostać ukończona. Stąd kluczowe jest znalezienie kompromisu, który pozwoli Rafako podtrzymać płynność finansową na tym kontrakcie. Tego typu inwestycje powinny służyć również rozwojowi polskich firm - zaznaczył wiceprezes Rafako.

25 maja zarządca spółki PBG poinformował Rafako oraz PFR o zamiarze sprzedaży pakietu akcji raciborskiej spółki, dającego łącznie 33,32% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy. Sprzedaż pakietu PBG powinna zostać dokonana zgodnie z założeniami planu restrukturyzacyjnego. Zarządca PBG "wyraził oczekiwanie, że władze Rafako podejmą decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora strategicznego dla Rafako, w tym o zatrudnieniu doradcy transakcyjnego i powierzeniu mu przygotowania struktury transakcji uwzględniającej aktualną wycenę rynkową akcji Rafako i ewentualne potrzeby gotówkowe". Zarządca wskazał też, że "wybór inwestora powinien zostać dokonany w transparentnym procesie, w który zaangażowani będą główni akcjonariusze, w tym Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw, Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez PFR TFI oraz w którym nastąpi ustalenie długofalowej wartości Rafako w interesie ogółu akcjonariuszy spółki".

Podobe artykuły

Wyszukiwarka