• +48 502 21 31 22

Tego, co biznes oczekuje najbardziej, rząd nie tknął – ekspert bez litości o tarczy

Projekt: Gospodarka

Kolejne tarcze antykryzysowe to kroczki w dobrym kierunku, ale rozwiązania są dalece niewystarczające, a w niektórych miejscach nietrafione. Wciąż brakuje tak ważnych i najpilniejszych rozwiązań poprawiających płynność finansową firm.

Artykuł opracowany przez:

TuPolska Sp. z o.o.

media

Firma działa w branżach:
Media

Najnowsze badania BCC wśród przedsiębiorców także potwierdzają, że rozwiązania, których firmom najbardziej brakuje w Tarczy Antykryzysowej to przede wszystkim umożliwienie swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi na kontach VAT/split paymanet (57 proc.), przyspieszenie zwrotów VAT (50 proc.) oraz przesunięcie wejścia w życie rozszerzonego JPK VAT do 1 stycznia 2021 r. (37,5 proc.).

– Rząd pada ofiarą własnych wcześniejszych zmian w systemie podatkowym – uważa Michał Borowski, minister ds. podatków w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC.

– Liczba obowiązków raportowych w zakresie podatków w ostatnich latach przybyła tak bardzo, że specustawy antykryzysowe nie objęły przesunięcia wszystkich terminów przewidzianych dla przedsiębiorców. Efekt jest taki, że część obowiązków przesunięto, a innych nie – połapanie się w gąszczu tych zmian jest bardzo utrudnione. W tym zakresie dużo lepszym rozwiązaniem byłoby blokowe a nie wybiórcze przesunięcie wszystkich terminów związanych z raportowaniem i płaceniem podatków – wyjaśnia ekspert BCC.

Nowelizacja podatków przesunięta o 6 miesięcy

BCC jako konieczne uważa pakietowe przesunięcie terminów wejścia w życie nowelizacji przepisów podatkowych o co najmniej 6 miesięcy. BCC wylicza, że chodzi w szczególności o regulacje w zakresie VAT (nowe pliki elektroniczne JPK_VDEK, kasy on-line, nowa matryca stawek VAT, nowe zasady rozliczania transakcji transgranicznych), ale także podatków dochodowych – obecna sytuacja społeczno-gospodarcza to nie jest czas na zalewanie przedsiębiorców nowymi obowiązkami, i koniecznością wprowadzania kosztownych zmian administracyjno-technicznych. Przesunięcie przez MF terminu wejścia w życie kas on-line (z połowy roku na początek 2021) to krok w dobrym kierunku, ale potrzeba jednak podejścia systemowego, które „pakietowo” przesunie wszystkie tego typu zmiany na późniejszy czas. W przeciwnym razie przedsiębiorcy nadal będą się głowić, czy w ostatniej chwili rząd przesunie termin wejścia w życie przepisów, czy nie.

Czytaj więcej na portalu Śląski Biznes: Tego, co biznes oczekuje najbardziej rząd nie tknął – ekspert bez litości o tarczy

Fot. jcomp/freepik.com

Podobe artykuły

Wyszukiwarka