• +48 502 21 31 22

Rząd przyjął projekt ustawy, która ma bronić przed skutkami epidemii

Projekt: Gospodarka

Banki będą udzielać kredytów przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19. Rząd proponuje też konkretne wsparcie dla samorządów.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorców. Uruchomione zostanie ponad 560 mln zł na dopłaty do odsetek kredytów dla firm dotkniętych skutkami COVID-19. Powinno to wygenerować kredyty o wartości ok. 32 mld zł. - Konkretne wsparcie otrzymają także samorządy, a polskie firmy zostaną objęte czasową ochroną przed przejęciem przez inwestorów spoza UE - podaje w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

W tym roku na ten cel przeznaczone zostanie prawie 300 mln zł, a w przyszłym - 270 mln zł. Dopłaty będą wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Wsparcie trafi do przedsiębiorców oraz podmiotów działających w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Umowę kredytu z dopłatą będzie można podpisać do końca 2020 r.

- Wzorujemy się na przepisach przyjętych niedawno w Niemczech. Nowe rozwiązania dotyczące kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata. Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w takich spółkach będą kontrolowane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - czytamy w komunikacie. Podkreślono, że nowe przepisy mają chronić bezpieczeństwo, porządek i zdrowie publiczne. Obejmą one m.in. spółki publiczne i działalności gospodarcze związane m.in. z energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności czy produkcją leków - jeśli ich przychody przekraczają 10 mln euro rocznie.

Rząd chce także pomóc samorządom, które w związku z epidemią odczuwają spadek wpływów np. z podatków. - Podwoimy udział powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - od 1 maja do końca 2020 r. Teraz do samorządów będzie trafiać co druga, nie co czwarta złotówka - tłumaczy CIR. Płynność samorządów ma być poprawiona dzięki możliwości wcześniejszego przekazywania im rat, m.in. w części oświatowej. Ponadto tzw. janosikowe, płacone przez zamożniejsze samorządy, przypadające w maju i czerwcu będzie można zapłacić w drugim półroczu 2020 r. Dodatkowo w tym roku samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego - środki pozyskiwane od przedsiębiorców sprzedających alkohol - na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19.

- Chcemy obniżyć koszty udziału wykonawców w przetargach, a także poprawić ich płynność finansową. Nie będzie już obowiązku żądania wadium. Dotyczyć to będzie postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Wprowadzimy obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach dotyczących zamówienia publicznego. Obniżymy dopuszczalną wysokość zabezpieczenia przy zamówieniach publicznych - podaje CIR.

Możliwe będzie też zawieszenie spłaty kredytu - maksymalnie do 3 miesięcy. W tym okresie nie będzie naliczania odsetek i innych opłat - z wyjątkiem ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu. Rozwiązanie będzie dotyczyć osób, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r. Zawieszenie spłacania kredytu będzie dotyczyć części kapitałowej i odsetkowej.

W ramach ułatwień podatkowych więcej darowizn będzie można odliczyć od podstawy obliczania podatku dochodowego. Będzie to dotyczyć m.in. darowizn przekazanych na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych czy domów pomocy społecznej. Od podatku będzie można odliczyć także darowizny rzeczowe w formie komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata), przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r. m.in. placówkom oświatowym.

Fot. pexels.com

Podobe artykuły

Wyszukiwarka