• +48 502 21 31 22

Paweł Jarczewski odwołany z funkcji prezesa Rafako

Projekt: Gospodarka

Obowiązki prezesa będzie pełnić dotychczasowa wiceprezes Agnieszka Wasilewska-Semail.

Paweł Jarczewski nie jest już prezesem Rafako S.A. Obowiązki prezesa będzie pełnić wiceprezes Agnieszka Wasilewska-Semail, która do tej pory była odpowiedzialna za obszar energetyki. Prezesem raciborskiej spółki była już wcześniej - od września 2014 r. do października 2018 r.

Jednocześnie rada nadzorcza powołała do zarządu Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego i powierzyła mu stanowisko wiceprezesa - to były prezes KGHM, który teraz kieruje spółką celową odpowiedzialną za budowę bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. RN oddelegowała też swojego członka Michała Sikorskiego do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu na okres trzech miesięcy.

Skład zarządu uzupełnia wiceprezes Jacek Drozd.

28 maja ma się odbyć nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Rafako, które ma głosować w sprawie dalszego istnienia spółki. Dzień później mają zostać ogłoszone pełne wyniki za 2019 r. Wstępnie spółka informowała o 258 mln zł straty netto.

- Pod koniec kwietnia zarząd Rafako oceniał, że są przesłanki do podjęcia tej uchwały. Przyczyną jest wykazanie przez spółkę w bilansie za 2019 r. skumulowanej straty w wysokości ok. 304,7 mln zł, czyli przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego o kwotę 38,7 mln zł. Jednostkowa strata netto Rafako według szacunków wyniosła w 2019 r. 258 mln zł. Wynika to z decyzji o dokonaniu korekty wycen kontraktów długoterminowych oraz o dokonaniu odpisów z tytułu obligacji i innych należności wobec spółki PBG, głównego akcjonariusza Rafako (43,2%). Jednocześnie wskazano, że firma z Raciborza może liczyć na co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych z optymalizacji kosztowej i dezinwestycji. Do tego posiada zdrowy portfel nowych zleceń, co daje nadzieje na dobre wyniki w przyszłości - podaje serwis wnp.pl.

Radosław Domagalski-Łabędzki w rozmowie z portalem podkreślał kluczowe znaczenie tego aneksu dla przyszłości całego Rafako. - Nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym nie udałoby nam się podpisać aneksu w Jaworznie. Brak jego zawarcia miałby daleko idące konsekwencje i bardzo liczymy na rozsądek ze strony naszych partnerów z grupy Tauron - podkreślił. - Perspektywy grupy oceniam bardzo pozytywnie i ma ona szanse odnaleźć się na rynku. Jednak warunkiem realizacji planów rozwojowych oraz wykorzystania posiadanych doświadczeń i kompetencji jest ukończenie inwestycji w Jaworznie w planowanym terminie przy zachowaniu płynności finansowej - dodał.

 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka