• +48 502 21 31 22

Nowa wersja programu Czyste Powietrze. Uproszczone zasady

Projekt: Środowisko, jakość życia, ekologia

Zmiany m.in. upraszczają i skracają proces przyznawania dotacji, zmieniają ich wysokość oraz kryteria dochodowe wniosku. Skracają też czas rozpatrywania wniosku o dofinansowanie z 90 do 30 dni.

Artykuł opracowany przez:

PLANERGIA SP. Z O. O.

odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo

Firma działa w branżach:
Energetyka i gazownictwo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił, że od 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

- zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
- nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
- nowy regulamin naboru wniosków.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Czytaj więcej na raciborz.com.pl i poznaj najważniejsze zmiany: Czyste Powietrze 2.0. Skrócony proces przyznawania dotacji

Fot. Pixabay
/WFOŚiGW oprac. c/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka